Hoge Raad, 28-10-2011 / 10/00642


ECLIECLI:NL:HR:2011:BR3059
Meer over deze zaak:
Datum28-10-2011
InhoudsindicatieIntellectuele eigendom. Inbreukactie; auteursrecht, merkenrecht, oneerlijke mededinging (slaafse nabootsing). Criterium reciprociteitsregel art. 2 lid 7 Berner Conventie; niet alleen in land van oorsprong bestaande algemene of categoriale uitsluiting van of drempels voor auteursrechtelijke bescherming van belang, maar ook met concrete werk samenhangende factoren die in weg staan aan auteursechtelijke bescherming in land van oorsprong. Bewijsplicht auteursrechtelijke bescherming in land van oorsprong rust op partij die aanspraak op bescherming maakt (art. 150 Rv). Betwisting merkrecht kan ook bestaan in stelling dat merk nietig is omdat het elk onderscheidend vermogen mist zodat geen merkrecht is verkregen. Geen restrictieve toepassing art. 14 lid 8 BTMW (oud); vgl. BenGH 21 december 1990, LJN AD1316 (Prince). Geen rechtstreekse werking art. 10 bis Verdrag van Parijs. PrejudiciŽle vragen van overgangsrecht met betrekking tot wijziging art. 14 lid 1 en vervallen van art. 14 lid 8 BTMW (oud) per 1 december 2003.
Recht.nl artikelAuteursrechtelijke reciprociteit bij toegepaste kunst (02-11-2011)
De bewijslast voor het in het concrete geval bestaan van auteursrechtelijke bescherming in het land van oorsprong in het kader van de reciprociteitsbepaling van artikel 2 lid 7 Berner Conventie ligt op de partij die zich op het auteursrecht beroept, aldus de Hoge Raad.
> Auteursrechtelijke reciprociteit bij toegepaste kunst; samenloop van modellenrecht en slaafse nabootsing (Cassatieblog.nl)
> Noot bij HR 28/10/2011, Mag Instrument / Edco (Bernt Hugenholtz, NJ 2012-604)
> Meer over deze zaak (Recht.nl)
> Zie ook: Overgangsrecht afschaffing samenloopverbod modellenrecht en slaafse nabootsing (Sikke Kingma, Cassatieblog.nl, 03/01/2014)
TijdschriftartikelHoge Raad, 28-10-2011, 10/00642
NJB 2011, 2008
Intellectuele eigendom. MAG heeft ten aanzien van haar zaklampen Benelux vormmerken gedeponeerd. Edco verkoopt ook zaklampen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 28-10-2011, 10/00642
RvdW 2011, 1316
Auteursrecht; uitleg reciprociteitscriterium art. 7 lid 2 Berner Conventie; abstracte of concrete toetsing?; stelplicht en bewijslast. Merkenrecht; vormmerk; onvoldoende onderscheidend vermogen? Slaafse nabootsing; restrictieve toepassing art. 14 lid 8 BTMW (oud)?; art. 10 bis Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriŽle eigendom; rechtstreekse werking?; overgangsrecht art. 14 lid 1 en lid 8 BTMW (oud); Hoge Raad stelt prejudiciŽle vragen BenGH.
TijdschriftartikelHoge Raad, 28-10-2011, 10/00642 (met noot)
P.B. Hugenholtz
NJ 2012/604
Auteursrecht; uitleg reciprociteitscriterium art, 7 lid 2 Berner Conventie; abstracte of concrete toetsing?; stelplicht en bewijslast. Merkenrecht; vormmerk; onvoldoende onderscheidend vermogen? Slaafse nabootsing; restrictieve toepassing art. 14 lid 8 BTMW (oud)?; art. 10bis Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriŽle eigendom; rechtstreekse werking?; overgangsrecht art. 14 lid 1 en lid 8 BTMW (oud)? Hoge raad stelt prejudiciŽle vragen aan BenGH.
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1770 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK8821 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR3059
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:292 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8716 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:2042 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1770 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK8821 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BU9749 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2342
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU4915
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR3059
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:433
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1864
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:981
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:2911
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:8898