Hoge Raad, 24-01-2012 / 10/02195


ECLIECLI:NL:HR:2012:BU2795
Datum24-01-2012
InhoudsindicatieBetekening verstekmededeling. Redelijke termijn. HR herhaalt de relevante overweging (rov. 3.19) uit LJN BD2578. De opvatting dat het OM na de rechtsgeldige betekening van de verstekmededeling aan - kort gezegd - de griffier bij de minstens jaarlijks te verrichten poging om de verstekmededeling alsnog te betekenen, in voorkomende gevallen die verstekmededeling (steeds) opnieuw moet betekenen door de in art. 588.1 onder b sub 3 Sv voorziene uitreiking aan de griffier, vindt geen steun in het recht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-01-2012, 10/02195
NJ 2012/81
Betekening verstekmededeling.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-01-2012, 10/02195
RvdW 2012, 205
Betekening verstekmededeling.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU2795
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU2795