Hoge Raad, 03-02-2012 / 10/02734


ECLIECLI:NL:HR:2012:BU4909
Datum03-02-2012
InhoudsindicatieVertegenwoordiging; schijn van volmachtverlening; art. 3:61 lid 2 BW. Voor toerekening kan ook plaats zijn ingeval van feiten en omstandigheden die voor risico achterman komen en waaruit naar verkeersopvattingen schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden afgeleid. Toedoen achterman daarvoor niet noodzakelijk (vgl. HR 19 februari 2010, LJN BK7671, NJ 2010/115). Beroep op beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid, dat naar andere maatstaven moet worden beoordeeld dan het beroep op art. 3:61 lid 2, ten onrechte onbehandeld gelaten.
Recht.nl artikelHoge Raad: geen 'toedoen' achterman vereist voor schijn van volmacht (08-02-2012)
De Hoge Raad heeft een arrest gewezen over de schijn van volmachtverlening (artikel 3:61 lid 2 BW) en wanneer deze aan de achterman kan worden toegerekend. De Raad stelt dat sprake kan zijn van toerekening in geval van feiten en omstandigheden die voor het risico van de achterman komen en waaruit naar verkeersopvattingen schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden afgeleid. Toedoen van de achterman is daarvoor niet noodzakelijk.
> Hoge Raad uitspraak over schijn van volmacht (Menno Weij, SOLV)
> Toedoen achterman niet vereist voor toerekening schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid (Gijsbrecht Nieuwland, Cassatieblog.nl)
Recht.nl artikelDe proof of delivery en btw-problemen (02-11-2012)
Bij doorvoer van goederen is het btw-nultarief van toepassing. De verkoper dient de doorvoer te bewijzen, anders is hij alsnog de btw plus een boete verschuldigd. De CMR-vrachtbrief speelt hierbij een belangrijke rol.
> De ‘POD’ en btw-problemen: bewijs door de CMR-vrachtbrief (Jos van der Meché, AKD)
TijdschriftartikelHoge Raad, 03-02-2012, 10/02734
NJB 2012, 409
Fujitsi vordert schadevergoeding op de grond dat Exel is tekortgeschoten in een contractuele plicht om vrachtbrieven gedurende zes jaar te bewaren. Exel voert het verweer dat de vrachtbrieven niet bij haar zijn opgevraagd, maar bij haar dochtermaatschappij EFM.
TijdschriftartikelHoge Raad, 03-02-2012, 10/02734 (met noot)
L. Kelkenberg
RvdW 2012, 244
Onbevoegde vertegenwoordiging; toerekenbare schijn van volmachtverlening?; art. 3:61 lid 2 BW; maatstaf; redelijkheid en billijkheid van art. 6:248 lid 2 BW.
TijdschriftartikelHoge Raad, 03-02-2012, 10/02734 (met noot)
B.A. Schuijling
JOR 2012/101
Onbevoegde vertegenwoordiging. Schijn van volmachtverlening aan dochtervennootschap gewekt door moedervennootschap. Risicotoerekening. Verwijzing naar HR 19 februari 2010, «JOR» 2010/178.

(Fujitsu Retirement Management / Exel Group Holdings)
TijdschriftartikelSchijn van volmachtverlening (HR 3 februari 2012, LJN BU 4909)
I. Greveling
In de notariële ondernemingsrechtpraktijk wordt door professionele partijen veelvuldig gebruikgemaakt van volmachten. Over het algemeen zijn dit expliciete volmachten voor een bepaalde transactie. Het is aan de notaris om te beoordelen of op basis van de volmacht een notariële akte gepasseerd kan worden. In het te bespreken arrest ligt de volmachtverstrekking iets anders. Er is geen sprake van een expliciete volmacht, maar er wordt een beroep gedaan op de schijn van volmachtverlening. In een recent arrest gaat de Hoge Raad onder andere in op de voor dit artikel relevante vraag: Wanneer kan er een beroep worden gedaan op de schijn van volmachtverlening?
TijdschriftartikelHoge Raad, 03-02-2012, 10/02734
S&S 2012, 59
Omzetbelasting; — Opslag; — Redelijkheid en billijkheid; — Termijn – verval; — Verkeersopvattingen; — Vertegenwoordiging; — Volmacht; — Vrachtbrief; — Wanprestatie.
TijdschriftartikelHoge Raad, 03-02-2012, 10/02734 (met noot)
T.F.E. Tjong Tjin Tai
NJ 2012/390
Onbevoegde vertegenwoordiging; toerekenbare schijn van volmachtverlening?; art. 3:61 lid 2 BW; maatstaf; redelijkheid en billijkheid van art. 6:248 lid 2 BW.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK7671 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU4909 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:142 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:143 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU4909 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1166
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1797
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:7764
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:3120
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:308
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:10440
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1120
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:49
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1904
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:6407
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:2119
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1039
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1828
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:6547
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:2215
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:4169
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:2695
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:7986
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1102
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:5437
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:3279
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:7875
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1043
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:8709
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6110
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:6013
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:119
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:880
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:7321
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:9635
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:1374
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:185
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:5791
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:793
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2013:4806
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:CA1404
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA0467
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:8554
Gerelateerd ECLI:NL:RBZLY:2012:BX8228
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2012:BX6728
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BX6864
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BX6313
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BY7404
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BW0022