Hoge Raad, 07-02-2012 / 11/03071


ECLIECLI:NL:HR:2012:BU7346
Meer over deze zaak:
Datum07-02-2012
InhoudsindicatieVerzoek tot horen van bij appelschriftuur opgegeven getuigen. In een geval waarin in de appelschriftuur als bedoeld in art. 410.1 Sv een opgave van getuigen wordt gedaan, dient de rechter, gelet op art. 418.1 Sv (behoudens de zich hier niet voordoende uitzondering van art. 418.2 Sv) de in art. 288.1 Sv voorziene maatstaf te hanteren. Dat betekent dat het Hof onder ogen had te zien of redelijkerwijs valt aan te nemen dat door het afzien van de oproeping van de getuigen de verdachte niet in zijn verdediging wordt geschaad. Het Hof heeft ic een onjuiste maatstaf gehanteerd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 07-02-2012, 11/03071
RvdW 2012, 316
Verkeerde maatstaf bij afwijzen getuigen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 07-02-2012, 11/03071
NJB 2012, 544
Een op 22 april 2008 tijdig ingediende appelschriftuur met onderzoekswensen in algemene zin wordt op 10 mei 2010 gevolgd door een concrete uitwerking door als getuigen op te roepen vier bij de zaak betrokken politiebeambten. Gevolg van het indienen van de appelschriftuur is dat de daarin gedane opgave van getuigen moet worden beoordeeld niet aan de hand van het zogenaamde noodzaakcriterium, wat het hof deed, maar aan het verdedigingscriterium.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU7346 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BO9253 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:244 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU7346 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BO9253 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2297
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1166
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:777
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:965
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:580
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:387
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:82
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1888
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1887
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:717
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1925