Hoge Raad, 09-03-2012 / 10/03970


ECLIECLI:NL:HR:2012:BU9204
Datum09-03-2012
InhoudsindicatieUitleg echtscheidingsconvenant. Verdeling en toescheiding banksaldi; vergissing in definitieve tekst? Bewijsaanbod door overleggen correspondentie advocaten met betrekking tot concept-convenant ten onrechte als niet-relevant gepasseerd. Partij dient desgewenst uit zichzelf correspondentie in het geding te brengen, ook als het confraternele correspondentie betreft waarvoor toestemming is vereist.
Recht.nl artikelPartijen moeten correspondentie uit zichzelf in het geding brengen (13-03-2012)
Van een partij die zich beroept op correspondentie waarover zij beschikt, mag worden verlangd dat zij die correspondentie uit zichzelf in het geding brengt, ook als het vertrouwelijke correspondentie tussen advocaten betreft. De zaak gaat over een echtscheidingsconvenant, maar daarover bevat het arrest geen nieuws. Het draait om de uitleg van artikel 85 Rv.
> Partijen moeten correspondentie uit zichzelf in het geding brengen (Sikke Kingma, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-03-2012, 10/03970
RvdW 2012, 389
Uitleg echtscheidingsconvenant; vergissing in tekst? Bewijsaanbod voldoende specifiek?; in geding brengen schriftelijk bewijs; vertrouwelijke correspondentie tussen advocaten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-03-2012, 10/03970
NJ 2012/174
Uitleg echtscheidingsconvenant; vergissing in tekst? Bewijsaanbod voldoende specifiek?; in geding brengen schriftelijk bewijs; vertrouwelijke correspondentie tussen advocaten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-03-2012, 10/03970 (met noot)
N. de Boer
ęJINĽ 2012/83
Bewijsaanbod. In het geding brengen schriftelijke stukken.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-03-2012, 10/03970 (met noot)
P. Vlaardingerbroek
ęJPFĽ 2012/89
Uitleg echtscheidingsconvenant. Bewijsaanbod tot overleggen van confraternele correspondentie.
TijdschriftartikelHoge Raad, 09-03-2012, 10/03970 (met noot)
I.J. Pieters
FJR 2013, 21
Uitleg echtscheidingsconvenant. Verdeling en toescheiding banksaldi; vergissing in definitieve tekst? Bewijsaanbod door overleggen correspondentie advocaten met betrekking tot concept-convenant ten onrechte als nietrelevant gepasseerd. Partij dient desgewenst uit zichzelf correspondentie in het geding te brengen, ook als het confraternele correspondentie betreft waarvoor toestemming is vereist.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:3838
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU9204
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1077 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1923 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:657
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:5397
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:2022
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:561
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:915
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:286
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:618
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:617
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:420
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:22
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:12947
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2107
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:3838
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1072
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:CA3542
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY4138
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU9204
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1625
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:94
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:3314
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:7064
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2018:7062
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:886
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:2283
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:214
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:4384
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2017:9
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5489
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5388
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4205
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3835
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:1398
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:3088
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3530
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:9922
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:5312
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:596
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:19147
Gerelateerd ECLI:NL:RBZLY:2012:BY3275