Hoge Raad, 23-03-2012 / 10/04833


ECLIECLI:NL:HR:2012:BV0614
Datum23-03-2012
InhoudsindicatieArt. 52 Fw; betalingsopdracht van failliete rekeninghouder aan bank na faillietverklaring; bevrijdende betaling op grond van voor faillissement bestaande verbintenis? HR 28 april 2006, LJN: AV0653. Verschuldigdheid van creditsaldo is nog geen verbintenis tot uitbetaling aan rekeninghouder of derde.
Recht.nl artikelFaillissement vs. betalingsinstructie aan een bank (27-03-2012)
De verbintenis van een bank om overeenkomstig een instructie van haar rekeninghouder een betalingsopdracht ten laste van het saldo van de rekening-courant uit te voeren, ontstaat pas op het moment dat die instructie wordt gegeven.
> Verbintenis tot uitvoering betalingsopdracht ontstaat pas door de betalingsinstructie aan de bank (Sikke Kingma, Cassatieblog.nl)
> Betalingen door een failliet op de dag van het faillissement, en toen? (Annelies Mulder, Dirkzwager)
> ING/Manning (Erwin van Nijnatten, Deterink Advocaten)
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-03-2012, 10/04833
NJB 2012, 829
Faillissement. Beschikkingsbevoegdheid schuldenaar. Bevrijdende betaling door bank met rekening-courantverhouding. Op de dag waarop het faillissement van een BV wordt uitgesproken, vertrekt de bestuurder van de BV opdracht aan de bank om enige betalingen te doen ten laste van de door de BV opdracht aan de bank om enige betalingen te doen ten laste van de door de BV bij de bank aangehouden rekening. De bank voert de betalingen uit, waardoor het creditsaldo vermindert tot een debetsaldo. De curator vordert van de bank betaling van het creditsaldo.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-03-2012, 10/04833
FIP 2012, p. 68
Ontstaansmoment verbintenis tot uitvoering betalingsopdracht.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-03-2012, 10/04833
RvdW 2012, 692
Faillissementsrecht. Fixatiebeginsel; uitzondering van art. 52 Fw; betalingsopdracht van rekeninghouder aan bank na (op dag van) faillietverklaring; bevrijdende betaling o.g.v. voor faillissement bestaande verbintenis?
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-03-2012, 10/04833
RI 2012/59
Girale betaling. Fixatiebeginsel. Is de uitvoering van een betalingsopdracht door de bank op datum faillissement zonder de wetenschap van het faillissement een bevrijdende betaling?

(ING Bank N.V. / Manning q.q.)
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-03-2012, 10/04833 (met noot)
P. van Schilfgaarde
NJ 2012/421
Faillissementsrecht. Fixatiebeginsel; uitzondering van art. 52 Fw; betalingsopdracht van rekeninghouder aan bank na (op dag van) faillietverklaring; bevrijdende betaling o.g.v. voor faillissement bestaande verbintenis?
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-03-2012, 10/04833 (met noot)
N.E.D. Faber
JOR 2012/236
Faillissement. Fixatiebeginsel. Uitvoering door bank van betalingsopdrachten verstrekt door failliet op datum faillietverklaring. Geen bescherming bank ex art. 52 Fw. Verbintenis van bank tot betaling ontstaat pas door concrete betalingsopdracht door rekeninghouder aan bank. Hoge Raad handhaaft oordeel HR 28 april 2006, «JOR» 2006/223, m.nt. NEDF. Sprongcassatie van Rb. Groningen 14 juli 2010, «JOR» 2011/22, m.nt. NEDF

(ING Bank / Manning q.q.)
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-03-2012, 10/04833 (met noot)
N.E.D. Faber
FIP 2012, p. 178
Ontstaansmoment verbintenis tot uitvoering betalingsopdracht
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AV0653 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV0614
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:499 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ5614
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4138
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2242
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV0614
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:2490
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:1011