Hoge Raad, 13-01-2012 / 11/01558


ECLIECLI:NL:HR:2012:BV0657
Meer over deze zaak:
Datum13-01-2012
InhoudsindicatieKB-Lux. Onredelijk om een correctie met betrekking tot dezelfde bankrekening tweemaal - bij twee verschillende belastingplichtigen - volledig toe te passen?
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-01-2012, 11/01558
V-N 2012/8.10
Tijdsevenredige toerekening rente KB Lux niet in strijd met kasstelsel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-01-2012, 11/01558 (met noot)
P.G.M. Jansen
NTFR 2012/213
KB-Lux: schatting waarbij rente tijdsevenredig is toegerekend, is redelijk (I).
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-01-2012, 11/01558
BNB 2012/65
KB-Lux. Correctie inzake dezelfde bankrekening tweemaal - bij verschillende belastingplichtigen - volledig toegepast. Tijdsevenredige toerekening. Redelijke schatting.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-01-2012, 11/01558 (met noot)
W.A.P. van Roij
FED 2012/51
KB-Lux. Toetsing redelijke schatting laat toe dat rechter volledige toerekening van het geschatte bedrag aan rente aan zowel erflaatster als de niet-meewerkende erfgenaam vervangt door tijdsevenredige toerekening. De 43 cassatiemiddelen van belanghebbende slagen enkel voor wat betreft de boeten (verwijzing).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6350 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU5690 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP6974 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:2441
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP6974 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1946 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY2681
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:2441
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BY9060
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BY9058
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BW2315