Hoge Raad, 27-01-2012 / 11/05085


ECLIECLI:NL:HR:2012:BV2028
Datum27-01-2012
InhoudsindicatieBopz. Vraag of in art. 5 lid 1 Wet Bopz bedoelde verklaring mag berusten op door geneesheer-directeur zelf verricht onderzoek van betrokkene indien het gaat om een geneesheer-directeur die geen psychiater is. Wetsgeschiedenis biedt geen duidelijke aanknopingspunten voor beantwoording van deze vraag. In samenhang met art. 5 lid 1, aanhef en onder b, brengt redelijke wetsuitleg mee dat geneesheer-directeur bevoegd moet zijn om titel van psychiater of zenuwarts te voeren, wil hij - zoals voorzien in art. 5 lid 1, onder a, - zijn verklaring kunnen baseren op eigen onderzoek. Niet aan rechter maar aan wetgever te bepalen of en zo ja in welke gevallen ook andere artsen dan psychiaters voor toepassing Wet Bopz kunnen gelden als medical expert in de zin van EHRM 5 oktober 2000, LJN AS7846 (Varbanov/Bulgarije).
Recht.nl artikelHoge Raad: verklaring tot verlenging verblijf in inrichting moet door psychiater (31-01-2012)
Voor iemand die al vrijwillig in een inrichting verblijft, kan de geneesheer-directeur, indien hij niet tevoren bij de behandeling was betrokken, een geneeskundige verklaring afgeven, die de grondslag kan vormen voor gedwongen voortzetting van dat verblijf. De geneesheer-directeur moet in dat geval wel de bevoegdheid hebben de titel van psychiater of zenuwarts te voeren.
> BOPZ: de geneesheer-directeur moet psychiater zijn (Mette van Asperen, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-01-2012, 11/05085
NJB 2012, 355
Wet Bpoz. Geneeskundige verklaring. Psychiater. Bij het verzoek om een voorlopige machtiging is een geneeskundige verklaring gevoegd, opgemaakt en ondertekend door de geneesheer-directeur, die geen psychiater of zenuwarts is, maar arts voor verstandelijk gehandicapten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-01-2012, 11/05085
RvdW 2012, 186
Wet Bopz. Voorlopige machtiging; art. 5 lid 1; verklaring geneesheer-directeur; eigen onderzoek geneesheer-directeur die geen psychiater is; redelijke wetsuitleg; grondrecht op vrijheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-01-2012, 11/05085
Geneeskundige verklaring: ook in verstandelijkgehandicaptenzorg moet een psychiater het onderzoek verrichten. 'Medical expert' in zwakzinnigenzorg en psychogeriatrie.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-01-2012, 11/05085
Griffierecht: in Bopz-zaken is betrokkene geen griffierecht verschuldigd. Horen van betrokkene. recht om te worden gehoord; onderzoeksplicht van de rechter.
TijdschriftartikelHoge Raad, 27-01-2012, 11/05085 (met noot)
J. Legemaate
NJ 2012/420
Wet Bopz. Voorlopige machtiging; art. 5 lid 1; verklaring geneesheer-directeur; eigen onderzoek geneesheer-directeur die geen psychiater is; redelijke wetsuitleg; grondrecht op vrijheid.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF3450 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV2028
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2226 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:270 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1227
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:729
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:625
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1469
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1228
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:428
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1314
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:8804
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ0283
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2384
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV2028