Hoge Raad, 17-04-2012 / 10/04593


ECLIECLI:NL:HR:2012:BV9184
Meer over deze zaak:
Datum17-04-2012
InhoudsindicatieSalduz-verweer. De Hoge Raad herhaalt en verduidelijkt de toepasselijke overweging uit HR LJN BH3079. Het verzuim dat een aangehouden verdachte niet of niet binnen redelijke grenzen de gelegenheid is geboden om voorafgaand aan het eerste politieverhoor een advocaat te raadplegen, dient - behoudens de twee in HR LJN BH3079 genoemde uitzonderingen - zonder meer tot bewijsuitsluiting te leiden. Het Hof heeft dit miskend.
TijdschriftartikelHoge Raad, 17-04-2012, 10/04593
RvdW 2012, 646
Salduz-problematiek. Geen relativering bewijsuitsluiting.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9184
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9184