Hoge Raad, 29-06-2012 / 11/03759


ECLIECLI:NL:HR:2012:BW0194
Datum29-06-2012
InhoudsindicatieArtikel 5 AWR; Artikel 3:40 Awb. Het op de voorgeschreven wijze bekendmaken van een aanslag is geen voorwaarde voor het tot stand komen daarvan. (vgl. BNB 2000/220 en BNB 2006/43).
TijdschriftartikelHoge Raad, 02-03-2012, CPG 11/03759
V-N 2012/19.10
Is belastingaanslag voor naar Zwitserland geŽmigreerde belastingplichtige niet tot stand gekomen?
TijdschriftartikelHoge Raad, 02-03-2012, CPG 11/03759 (met noot)
J. van de Merwe
NTFR 2012/953
Nevendictum dat aanslag uit systeem van fiscus moet worden verwijderd, is toelaatbaar.
TijdschriftartikelHoge Raad, 29-06-2012, 11/03759
V-N 2012/34.6
Niet bekend gemaakte aanslag hoeft niet te worden vernietigd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 29-06-2012, 11/03759 (met noot)
J. van de Merwe
NTFR 2012/1746
Bekendmaking aanslag is geen voorwaarde voor totstandkoming daarvan.
TijdschriftartikelHoge Raad, 29-06-2012, 11/03759
AB 2012/276
Bekendmaking van een besluit is geen voorwaarde voor de totstandkoming daarvan.
TijdschriftartikelHoge Raad, 29-06-2012, 11/03759 (met noot)
E.B. Pechler
FED 2012/100
Het geschil betreft de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2005
TijdschriftartikelHoge Raad, 29-06-2012, 11/03759 (met noot)
P.J. van Amersfoort
BNB 2012/253c
Het op de voorgeschreven wijze bekendmaken van een aanslag is geen voorwaarde voor de totstandkoming daarvan.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA5141 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW0194 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU6887 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BT8229 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:930 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW0194 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX7189 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BT8229 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1290
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:469
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:1229
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5227
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1680
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:4211
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2019:2
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:4321
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:1704
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:10908