Hoge Raad, 13-07-2012 / 11/02997


ECLIECLI:NL:HR:2012:BW3264
Meer over deze zaak:
Datum13-07-2012
InhoudsindicatieProcesrecht; art. 337 lid 2 Rv. Incidentele vordering op de voet van art. 843a Rv.; uitsluiting tussentijds beroep; geen reden voor aanvaarden uitzondering.
Recht.nl artikelTegen beslissing op vordering tot afgifte staat geen tussentijds beroep open (19-07-2012)
Na enige jaren van wisselende en verdeelde rechtspraak bij de gerechtshoven heeft de Hoge Raad de knoop doorgehakt over de vraag of de beslissing op een vordering tot afgifte van bescheiden op grond van art. 843a Rv vatbaar is voor tussentijds hoger beroep. De kernvraag hierbij is of een beslissing op een art. 843a Rv-vordering een eindvonnis of een tussenvonnis is.
> Tegen beslissing op vordering tot afgifte ex art. 843a Rv staat geen tussentijds beroep open (Sikke Kingma, Cassatieblog.nl)
Recht.nl artikelAfwijzing verzoek tot overlegging stukken is een tussenbeschikking (23-01-2015)
Een verzoek tot afgifte van stukken, gedaan in het kader van een procedure strekkende tot afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden van partijen, heeft betrekking op de voortgang of instructie van de zaak en is niet de zelfstandige inzet van het geding. Een beschikking strekkende tot afwijzing van een dergelijk verzoek moet daarom als een tussenbeschikking worden gekwalificeerd.
> Afwijzing verzoek tot overlegging stukken in procedure tot afwikkeling van huwelijkse voorwaarden is een tussenbeschikking (Mirella Peletier, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2012, 11/02997
RvdW 2012, 1006
Incidentele vordering tot overlegging of afgifte van stukken ex art. 843a Rv; tussentijds hoger beroep tegen vonnis in incident?; voorlopige voorziening in zin art. 337 lid 1 Rv?; tussenvonnis of eindvonnis?
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2012, 11/02997
NJB 2012, 1765
Art. 843a Rv. Incident. Tussentijds appel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-07-2012, 11/02997 (met noot)
H.B. Krans
NJ 2013/288
Incidentele vordering tot overlegging of afgifte van stukken ex art. 843a Rv; tussentijds hoger beroep tegen vonnis in incident?; voorlopige voorziening in zin art. 337 lid 1 Rv?; tussenvonnis of eindvonnis?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK1639 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV8510 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC8421 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2008:BG4368 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW3264
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2578 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3648 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1664 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:829
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:866
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW3264
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:867
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:561
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1109
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:890
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:286
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:11
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:12
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2483
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1806
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY6111
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX9024
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2287
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:7116
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1515
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:3835
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:3715
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:441
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6411
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:9096
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:1382
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9115
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:2084