Hoge Raad, 15-05-2012 / 10/05531


ECLIECLI:NL:HR:2012:BW5118
Meer over deze zaak:
Datum15-05-2012
InhoudsindicatieSalduz-verweer. De Hoge Raad herhaalt toepasselijke overwegingen uit HR LJN BH3079. Het Hof heeft door verdachtes bij de politie afgelegde verklaring tot het bewijs te bezigen, miskend dat, naar uit genoemd arrest van de Hoge Raad volgt, een dergelijk verzuim behoudens een tweetal uitzonderingen zonder meer tot bewijsuitsluiting dient te leiden. Doen die uitzonderingen zich niet voor dan zal de desbetreffende verklaring van verdachte dus niet voor het bewijs mogen worden gebruikt.
TijdschriftartikelHoge Raad, 15-05-2012, 10/05531
RvdW 2012, 740
Salduz-rechtspraak miskend.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW5118
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW5118