Hoge Raad, 05-06-2012 / 11/01640 P


ECLIECLI:NL:HR:2012:BW7371
Meer over deze zaak:
Datum05-06-2012
InhoudsindicatieProfijtontneming. Het Hof heeft de tll. zo opgevat dat deze in haar geheel betrekking had op slachtoffers jonger dan 18 jaren en dus niet op X. Die aan de feitenrechter voorbehouden uitleg is gelet op de opbouw van de tll. en de manier waarop het feitelijk gedeelte daarvan is omschreven niet onverenigbaar met de bewoordingen van de tll. en ook niet onbegrijpelijk en moet daarom in cassatie worden geŽerbiedigd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-06-2012, 11/01640 P
RvdW 2012, 842
Ontneming voordeel uit soortgelijk feit.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW7371
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW7371
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5112