Hoge Raad, 23-11-2012 / 11/03891


ECLIECLI:NL:HR:2012:BW7740
Datum23-11-2012
InhoudsindicatieArt. 6 Algemene Kinderbijslagwet. Art. 8 en 14 EVRM. Art. 26 IVBPR. Koppelingswet. Kinderbijslag. Verblijfstitel. Gelijkheidsbeginsel.
Recht.nl artikelGeen kinderbijslag voor kinderen van illegalen (28-11-2012)
De afbakening van de kring van verzekerden in de Algemene Kinderbijslagwet vormt geen onderscheid dat uitsluitend op nationaliteit is gebaseerd. De regeling maakt immers mede onderscheid naar verblijfsstatus. Het maken van onderscheid behoeft daarom niet te worden gerechtvaardigd met zeer gewichtige redenen.
> Kinderbijslagwet: uitsluiting van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning is geen onderscheid naar (uitsluitend) nationaliteit (Mette van Asperen, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 16-05-2012, CPG 11/03891
V-N 2012/31.27
Uitsluiting van kinderbijslag van niet-Nederlanders zonder onvoorwaardelijk verblijfsrecht discriminatoir?
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2012, 11/03891
RSV 2012/239
Voorgesteld wordt vernietiging wegens schending of verkeerde toepassing van discriminatietoets die benodigd is voor de bepaling van de kring van verzekerden en terugwijzing naar de feitenrechter voor feitelijk onderzoek, benodigd voor geschiktheids- en propotionaliteitsoordelen.
Zie noot prof. dr. G.J. Vonk onder RSV 2012/238
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2012, 11/03891
V-N 2012/60.4
Uitsluiting bepaalde groep niet-Nederlanders van kinderbijslag niet disproportioneel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2012, 11/03891
NJB 2012, 2544
Koppelingswet. Algemene uitsluiting van het recht op kinderbijslag op grond van verblijfsstatus. Gelijkheidsbeginsel; toets aan de eis dat de middelen in redelijke en proportionele verhouding to het doel staan. Mate van beoordelingsvrijheid in zaken als de onderhavige?
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2012, 11/03891 (met noot)
J.C.L.M. Fijen
NTFR 2012/2786
Uitsluiting van kinderbijslag van vreemdelingen (Koppelingswet) niet strijdig met EVRM
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2012, 11/03891
USZ 2013/23
Koppelingswet. Kinderbijslag. Verblijfstitel. Gelijkheidsbeginsel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2012, 11/03891 (met noot)
P. Kavelaars
BNB 2013/31c
Uitsluiting van kinderbijslag van niet-Nederlanders zonder onvoorwaardelijk verblijfsrecht is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel of het recht op privé-en gezinsleven.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2012, 11/03891 (met noot)
P.E. Minderhoud
JB 2013/115
Kinderbijslag. Koppelingswet. Kinderen, rechten van. Discriminatie. Gezinsleven.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2012, 11/03891 (met noot)
P.E. Minderhoud
«JV» 2013/115
Kinderbijslag. Koppelingswet. Kinderen, rechten van. Discriminatie. Gezinsleven.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2012, 11/03891
RSV 2013/181
Algemene uitsluiting van het recht op kinderbijslag op grond van verblijfsstatus.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP1466 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP6285 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR1905 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2580 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BI9729 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW7740
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR1905 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:994 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:277 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY5173 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1170 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BZ1256 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY6418 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BZ3350 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BZ3349 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BZ3348 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY6416 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:907 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BZ3347 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2923
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1136
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1990
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:860
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:774
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:273
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:832
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:830
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:829
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1178
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1090
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:993
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:992
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW7740
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:2785
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3715
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2330
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2978
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2246
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:10161
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:732
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:8830
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2572
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1749
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1052
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1050
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1040
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1039
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1038
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1037
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1036
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1035
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:228
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3809
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:7277
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:9084
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:9082
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3852
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3851
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3850
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3849
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3848
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3847
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3845
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3844
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3843
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3590
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3020
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3019
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:496
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:281
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:280
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:272
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:270
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BZ3352
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:BZ3351
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:8632
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1374
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1373
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1372
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1171
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:995
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:984
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:983
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:976
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ0348