Hoge Raad, 28-09-2012 / 12/00854


ECLIECLI:NL:HR:2012:BW9226
Meer over deze zaak:
Datum28-09-2012
InhoudsindicatieHoger beroep verzoekschriftprocedure; grenzen rechtsstrijd. Omgangsregeling minderjarige na echtscheiding. Wijziging verzoek na verweerschrift in hoger beroep; uitzondering op in beginsel strakke regel; aard van het geschil.
Recht.nl artikelTwee-conclusieregel lijdt ook in omgangszaken uitzondering (02-10-2012)
Ook bij de vaststelling van een omgangsregeling hebben beide partijen er belang bij dat deze berust op een juiste en volledige waardering van de van belang zijnde omstandigheden. Het is daarom gewettigd dat de appelrechter in dergelijke procedures rekening mag – en in beginsel ook moet – houden met een grief of wijziging van verzoek die na het verzoek- of verweerschrift wordt aangevoerd of plaatsvindt.
> Twee-conclusieregel lijdt ook in omgangszaken uitzondering (Marijse Neuteboom, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 28-09-2012, 12/00854
NJB 2012, 2108
Appelprocesrecht. Twee-conclusie-regel. Uitzondering. Omgangsregeling. De rechtbank bepaalt een omgangsregeling tussen vader en kind.
TijdschriftartikelHoge Raad, 28-09-2012, 12/00854
NJ 2012/552
Omgangsregeling; verandering of wijziging van verzoek in hoger beroep; uitzondering in hoger beroep; uitzondering op 'twee-conclusie-regel'; aard van verschil.
TijdschriftartikelHoge Raad, 28-09-2012, 12/00854 (met noot)
P. Vlaardingerbroek
«JPF» 2013/11
Omgangsrecht. Hoger beroep verzoekschriftprocedure. Grenzen rechtsstrijd. Wijziging verzoek na verweerschrift in hoger beroep. Uitzondering op in beginsel strakke regel. Aard van het geschil. Twee conclusie regel.
TijdschriftartikelHoge Raad, 28-09-2012, 12/00854 (met noot)
J.G.A. Linssen
«JBPr» 2013/4
Grievenstelsel, Uitzondering op de in beginsel strakke “twee-conclusie-regel” op grond van de aard van het geschil.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG9917 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9226
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:943 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:226 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:5207 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:4986 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1770
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY2639
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:107
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:606
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1144
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:286
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:290
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2483
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2367
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9226
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1180
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:4151
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2371
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2012:BY7265