Hoge Raad, 29-06-2012 / 11/00551


ECLIECLI:NL:HR:2012:BW9850
Datum29-06-2012
InhoudsindicatieProcesrecht. Artikelen 8:42 en 8:77 Awb. Intern memo bij controlerapport vormt in dit geval een op de zaak betrekking hebbend stuk. Dictumkwestie. Hof verzuimt het bedrag van de naheffingsaanslag vast te stellen en een beslissing over de boete te geven. Het Hof besteedt ten onrechte geen enkele aandacht aan in hoger beroep nieuw aangevoerde stellingen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 29-06-2012, 11/00551
V-N 2012/34.9
Hof had rekening moeten houden met in hoger beroep ingebrachte stukken.
TijdschriftartikelHoge Raad, 29-06-2012, 11/00551 (met noot)
P.J. van Amersfoort
NTFR 2012/1635
Intern memo is op de zaak betrekking hebbend stuk.
TijdschriftartikelHoge Raad, 29-06-2012, 11/00551 (met noot)
P. van der Wal
FED 2012/87
Intern memo bij controlerapport vormt in dit geval een op de zaak betrekking hebbend stuk.
TijdschriftartikelHoge Raad, 29-06-2012, 11/00551
BNB 2012/248
Intern memo is i.c. op zaak betrekking hebbend stuk. Motivering niet-vereenvoudigde behandeling niet nodig. Uitspraak onvoldoende gemotiveerd. Onvolledig dictum.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1044
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3602 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1081 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:387 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:6572 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3632
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1702
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1044
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BY8848
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:3242
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:160
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:3241