Hoge Raad, 02-10-2012 / 10/04737


ECLIECLI:NL:HR:2012:BX4877
Datum02-10-2012
InhoudsindicatieSlagende bewijsklacht. Het middel klaagt terecht dat het bezigen van het bewijsmiddel voor het bewijs in strijd is met de overweging van het Hof dat de door verdachte bij de politie afgelegde verklaringen i.v.m. de Salduzrechtspraak niet voor het bewijs zullen worden gebezigd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX4877
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1070
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:920
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:362
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX4877