Hoge Raad, 14-12-2012 / 11/02838


ECLIECLI:NL:HR:2012:BX8349
Datum14-12-2012
InhoudsindicatieProportionele aansprakelijkheid; maatstaf; terughoudendheid. Ruimte voor verhoging vergoedingsplicht door middel van (analoge toepassing van in art. 6:101 BW neergelegde) billijkheidscorrectie? Betekenis art. 6:101 BW; vermindering vergoedingsplicht onder specifieke omstandigheden. Omkeringsregel. Hoge Raad doet zelf de zaak af.
Recht.nl artikelHoge Raad begrenst proportionele aansprakelijkheid (21-12-2012)
Bij toepassing van proportionele aansprakelijkheid bestaat geen ruimte om, nadat de rechter de in een percentage uitgedrukte kans heeft vastgesteld dat de normschending de schade heeft veroorzaakt, daarop nog een billijkheidscorrectie toe te passen. Wel kan art. 6:101 lid 1 BW aanleiding geven tot een vermindering van de (op basis van proportionele aansprakelijkheid vastgestelde) vergoedingsplicht en eventueel tot een billijkheidscorrectie als bedoeld in dat artikel.
> Geen billijkheidscorrectie bij proportionele aansprakelijkheid (Kasper Jansen, Cassatieblog.nl)
> Hoge Raad begrenst proportionele aansprakelijkheid (Elly Bos, Nysingh)
> Proportionele aansprakelijkheid voor juristen en echte wetenschappers (Ton Hartlief, NJBlog)
> Toepassing van de billijkheidscorrectie bij proportionele aansprakelijkheid? (Mohamed Ouchene, CMS Derks)
> Billijkheidscorrectie bij proportionele aansprakelijkheid (Alice Krispijn, Kennedy Van der Laan)
> Geen billijkheidscorrectie bij proportionele aansprakelijkheid (Sanne Rutten, Dirkzwager)
> Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: een inventarisatie van de stand van zaken (Prof. mr. A.J. Akkermans en mr. Chr.H. van Dijk, VU)
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-12-2012, 11/02838
RvdW 2013, 37
Cassatie. Verzoekschrift tot cassatie niet ondertekend door advocaat bij Hoge Raad als vereist door art. 426a lid 1 Rv; niet ontvankelijkheid; strijd met Europees mededingingsrecht?.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-12-2012, 11/02838
NJB 2013, 63
Proportionele aansprakelijkheid. Billijkheidscorrectie. Bij een baby is een hersenbeschadiging geconstateerd.
TijdschriftartikelHoge Raad doet principiŽle uitspraak over grenzen aan proportionele aansprakelijkheid: geen billijkheidscorrectie (HR 14 december 2012, LJN BX8349 (Nationale Nederlanden/X c.s.))
M. van Pelt
De leer van de proportionele aansprakelijkheid (ook wel: 'dubbele potentiŽle veroorzaking') werd door de Hoge Raad geformuleerd in het arrest Nefalit/Karamus (HR 31 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6092) en later in Fortis/Bourgonje (HR 24 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO1799) verder uitgewerkt. In het onderhavige arrest verduidelijkt de Hoge Raad dat toepassing van de leer van de proportionele aansprakelijkheid leidt tot het vaststellen van aansprakelijkheid op basis van de kans dat de aangesprokene de schade heeft veroorzaakt. Bovendien overweegt de Hoge Raad dat bij toepassing van proportionele aansprakelijkheid geen ruimte bestaat om daarop nog een billijkheidscorrectie toe te passen.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-12-2012, 11/02838
RAV 2013, 26
Billijkheidscorrectie. Aansprakelijkheid. Maatstaf voor toepassing van het leerstuk van proportionele aansprakelijkheid; bestaat er ruimte voor toepassing van de billijkheidscorrectie ter vermeerdering of vermindering van de vergoedingsplicht na vaststelling van proportionele aansprakelijkheid?
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-12-2012, 11/02838
Bb 2013, 13
Geen toepassing van billijkheidscorrectie bij proportionele aansprakelijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-12-2012, 11/02838
TvPP 2013, p. 56
Billijkheidscorrectie bij proportionele aansprakelijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-12-2012, 11/02838
VR 2013, 34
Proportionele aansprakelijkheid en billijkheidscorrectie?
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-12-2012, 11/02838 (met noot)
R.L.M. Cox
ęJAĽ 2013/67
Proportionele aansprakelijkheid. Eigen schuld. Billijkheidscorrectie. Redelijkheid en billijkheid.
TijdschriftartikelHoge Raad, 14-12-2012, 11/02838 (met noot)
S.D. Lindenbergh
NJ 2013/236
Proportionele aansprakelijkheid; maatstaf; terughoudendheid rechter; vaststellen kanspercentage; motiveringsplicht; ruimte voor verhoging vergoedingsplicht d.m.v. billijkheids-correctie?; vermindering vergoedingsplicht o.g.v. art. 6:101 BW?; specifieke omstandigheden vereist. Omkeringsregel.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU6092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO1799 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX8349
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1717 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1721 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1100 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:871 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1320
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:205
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:658
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:946
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ1711
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX8349
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:6858
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:278