Hoge Raad, 23-11-2012 / 11/03325


ECLIECLI:NL:HR:2012:BY3891
Datum23-11-2012
InhoudsindicatieOmzetbelasting; artikel 11, lid 1, aanhef en letter b, Wet OB; artikel 135, lid 1, letter l, BTW-richtlijn 2006. Vormt de jegens de prostituee verrichte prestatie een met omzetbelasting belaste prestatie (het geven van gelegenheid tot prostitutie) of is deze prestatie vrijgesteld (verhuur van onroerend goed)?
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2012, 11/03325
V-N 2012/62.11
Exploitant raamprostitutiebedrijf verricht één dienst: het gelegenheid geven tot prostitutie
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2012, 11/03325 (met noot)
P.F. Zijlstra
NTFR 2013/39
Prestaties raamprostitutiebedrijf vormen niet louter verhuur van onroerende zaken maar het gelegenheid geven tot prostitutie.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-11-2012, 11/03325 (met noot)
B.G. Zadelhoff
BNB 2013/43
Terbeschikkingstelling werkkamers en daarmee samenhangende serviceverlening aan prosituees is één dienst waarin geen vrijgestelde verhuur van onroerende zaak is te onderkennen
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BW8530
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1440 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3037 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:980 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1438 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1489 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:CA0269 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2000
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1216
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:2001
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:1115
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:3986
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:620
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:4086
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BW8530
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1589
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:4216
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:1728
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:8665
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5102
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:1113
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:6012
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1603
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:4092