Hoge Raad, 22-11-2013 / 12/04506


ECLIECLI:NL:HR:2013:1393
Meer over deze zaak:
Datum22-11-2013
InhoudsindicatieVerdeling huwelijksgoederengemeenschap, gelijk aandeel echtgenoten, art. 1:100 BW. Afwijking hoofdregel, onaanvaardbaarheid verdeling bij helfte, zeer uitzonderlijke omstandigheden, maatstaven van redelijkheid en billijkheid (vgl. HR 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV1749, NJ 2012/407 en HR 20 september 2013, ECLI:NL:HR2013:CA3748).
TijdschriftartikelHoge Raad, 22-11-2013, 12/04506
NJB 2013, 2517
Boedelscheiding. Verdeling bij helfte. Afwijking.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV1749 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:3118
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:786
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:723 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:286
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:42
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2478
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2110
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:3118
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:786
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1475
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:923
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:434
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:10982
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5814
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:9664
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4949
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3117
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2693
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1562
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5470
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3154