Hoge Raad, 17-12-2013 / 12/04307


ECLIECLI:NL:HR:2013:2015
Datum17-12-2013
InhoudsindicatieTussenarrest. Nu de AG bij de HR zich tot de Vz. van het Hof heeft gewend waardoor de in voetnoot 1 van de conclusie genoemde stukken aan de HR zijn toegezonden behoort de raadsman van verdachte, die klaagt dat dit p-v niet ovk. art. 327 Sv is vastgesteld en ondertekend, in de gelegenheid te worden gesteld kennis te nemen van het toegezonden stuk teneinde zich daarover schriftelijk uit te kunnen laten. De HR stelt een termijn van twee weken en houdt iedere verdere beslissing aan.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1965
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:4149 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:784
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1965
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:8000
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:129
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:3256