Hoge Raad, 11-10-2013 / 12/01949


ECLIECLI:NL:HR:2013:836
Datum11-10-2013
InhoudsindicatieArt. 6.3, lid 1, letter f, Wet IB 2001. In rechte vorderbare periodieke uitkering tot voorziening in levensonderhoud partner. Kunnen de erfgenamen de termijnen tot hun persoonsgebonden aftrekposten rekenen? Dringende morele verplichting moet beoordeeld worden naar het moment waarop het vorderingsrecht ontstaat. Awb art. 8:15 e.v. Klachten over partijdigheid of vooringenomenheid in beroepschrift in cassatie kunnen buiten behandeling blijven, omdat de zaak wordt verwezen naar een ander Hof.
Recht.nl artikelIs testamentaire lijfrente ten behoeve van vriendin aftrekbaar? (25-03-2014)
De Hoge Raad vernietigt de uitspraak van het hof, oordelend dat een dringende morele verplichting om de persoon met wie men geruime tijd heeft samengeleefd niet onverzorgd achter te laten, niet rechtstreeks voortvloeit uit het familierecht. Getoetst moet worden of de morele verplichting tot het voldoen in levensonderhoud is omgezet in een vorderbaar recht op een periodieke uitkering. Bij die beoordeling moeten de bestaande maatschappelijke positie en vooruitzichten van de partner bij overlijden van erflater worden meegewogen.
> Is testamentaire lijfrente ten behoeve van vriendin aftrekbaar? (Scherpinfamilierecht.nl)
> Meer over deze zaak (Recht.nl)
> Is testamentaire lijfrente vriendin aftrekbaar voor de inkomstenbelasting bij de erfgenaam op wie verplichting rust? (Via Juridica)
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-10-2013, 12/01949
FBN 2013, nr. 64
Wet IB 2001: was testamentaire lijfrente ten gunste van langstlevende aftrekbaar?
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-10-2013, 12/01949 (met noot)
J.W. Zwemmer
BNB 2013/256c
In rechte vorderbare periodieke uitkering tot voorziening in levensonderhoud partner. Aftrek bij erfgenamen. Tijdstip beoordeling dingende morele verplichting. Raadsheer partijdig?
TijdschriftartikelHoge Raad 11-10-2013 (met noot)
M.H. van Schaik
FED 2014/1
Bestaan dringende morele verplichting toetsen op ontstaansmoment van het vorderingsrecht
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY7676 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BV9731 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BY7676 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BV9731 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1634
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1526
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1270
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:69
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1822
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1331
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1282
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1822
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:4106