Hoge Raad, 11-01-2013 / 11/04141


ECLIECLI:NL:HR:2013:BX8359
Datum11-01-2013
InhoudsindicatieOnrechtmatige overheidsdaad. Overschrijding redelijke termijn in vreemdelingenprocedure; lange duur van enkel de bezwaarfase; aanspraak op immateriŽle schadevergoeding? Overeenkomstige toepassing van art. 6 EVRM is begrensd.
Recht.nl artikelCiviele kamer Hoge Raad oordeelt over redelijke beslistermijn in bestuursrecht (16-01-2013)
Na de bestuursrechter heeft nu ook de civiele kamer van de Hoge Raad zich uitgelaten over gevolgen van overschrijding van de (redelijke) beslistermijn in bestuursrechtelijke procedures waarop artikel 6 EVRM niet van toepassing is. De Hoge Raad sluit zich aan bij de bestuursrechtelijke rechtspraak op dit gebied.
> Beperkingen aan overeenkomstige toepassing art. 6 EVRM (Mette van Asperen, Cassatieblog.nl)
> Overheidsaansprakelijkheid voor overschrijding van de redelijke termijn (Nysingh)
> Overschrijding redelijke termijn in vreemdelingenprocedure; aanspraak op vergoeding van immateriŽle schade? (Tom Barkhuysen, Stibbe)
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-01-2013, 11/04141
NJB 2013, 202
Onrechtmatige overheidsdaad. Redelijke termijn. Vreemdelingenprocedure. ImmateriŽle schadevergoeding.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-01-2013, 11/04141
NJ 2013/99
Overschrijding redelijke termijn in vreemdelingenprocedure; onrechtmatig handelen wegens strijd rechtszekerheidbeginsel; aansluiting bij art. 6 EVRM; aanspraak op immateriŽle schadevergoeding?; begrenzing 'overeenkomstige' toepassing art. 6 EVRM; vereiste van rechterlijke procedure.
TijdschriftartikelHoge Raad, 11-01-2013, 11/04141
RvdW 2013, 255
Overschrijding redelijke termijn in vreemdelingenprocedure; onrechtmatig handelen wegens strijd rechtszekerheidsbeginsel; aansluiting bij art. 6 EVRM; aanspraak op immateriŽle schadevergoeding?; begrenzing 'overeenkomstige' toepassing art. 6 EVRM; vereiste van rechterlijke procedure.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM7040 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BH4667 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI2748 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG5910 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BI8475 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2010:BN6785 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BX8359
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ6651
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:1586
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BX8359
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ6651