Hoge Raad, 18-01-2013 / 11/02728


ECLIECLI:NL:HR:2013:BY0543
Datum18-01-2013
InhoudsindicatieOnrechtmatige overheidsdaad. Door gemeente onderhands gesloten overeenkomst in strijd met regels van aanbestedingsrecht (Richtlijn 92/50/EEG)? Beroep op rechtsverwerking; enkel tijdsverloop onvoldoende; bijkomende omstandigheden. Uitleg overeenkomst; aanbesteding van werken of opdracht tot verlening van diensten? Transparantieverplichting; stelplicht ten aanzien van grensoverschrijdend belang overeenkomst. Staatssteun? Art. 108 VWEU. Omstandigheden ten tijde van aangaan overeenkomst. Partiële nietigheid overeenkomst passende maatregel?
Recht.nl artikelAanbesteding en grensoverschrijdend belang (17-04-2013)
De Hoge Raad heeft een belangrijk arrest gewezen voor de aanbestedingspraktijk. Het belang is tweeledig, voor de vraag of bij een aanbestedingsprocedure een aanbestedende dienst een 'passende mate van openbaarheid' dient te betrachten en voor de toepassing van de nieuwe Aanbestedingswet.
> Wikken en wegen met het grensoverschrijdend belang (Pieter Kuypers, AKD)
> Bepaald grensoverschrijdend belang (Pieter Kuypers, AKD)
TijdschriftartikelHoge Raad, 18-01-2013, 11/02728
NJB 2013, 248
Onrechtmatige overheidsdaad. Aanbesteding. Op grond van overeenkomsten uit 1979 en 1988 huurde en beheerde Q-Park een aantal parkeergarages van de gemeente Maastricht. Bij overeenkomst van 2003 geven Q-Park en de gemeente hun relatie opnieuw vorm. Een concurrerende parkeergarage-exploitant meent dat de gemeente door de overeenkomst van 2003 te sluiten Europeesrechtelijke regels van aanbestedingsrecht schendt en verboden staatssteun verleent.
TijdschriftartikelHoge Raad, 18-01-2013, 11/02728
RvdW 2013, 171
Europees aanbestedingsrecht. Overeenkomsten tot exploitatie van parkeerterreinen aanbestedingsplichtig?; concessieovereenkomst voor diensten niet vallend onder Richtlijn 92/50/EEG; schending transparatieverplichting? Verbod verlening staatssteun in zin art. 87 EG/107 VWEU; kenbare marktsituatie ten tijde van sluiten overeenkomst; herstel van mededingingssituatie in zin art. 108 VWEU. Rechtsvergelijking?; vereisten.
TijdschriftartikelHoge Raad, 18-01-2013, 11/02728
AB 2013/108
Een enkele verklaring voor recht dat de (verdere) uitvoering van een overeenkomst waarin staatssteun zou zijn besloten kan niet worden aangemerkt als een passende maatregel die leidt tot een herstel van de mededingingssituatie.
TijdschriftartikelHoge Raad, 18-01-2013, 11/02728 (met noot)
M.R. Mok
NJ 2013/317
Europees aanbestedingsrecht. Overeenkomsten tot exploitatie van parkeerterreinen aanbestedingsplichtig?; consessieovereenkomst voor diensten niet vallend onder Richtlijn 92/50/EEG; schending transparantieverplichting? Verbod verlening staatssteun in zin art. 87 EG/107 VWEU; kenbare marktsituatie ten tijde van sluiten overeenkomst; herstel van mededingssituatie in zin art. 108 VWEU. Rechtsverwerking?; vereisten.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY0543
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2574 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:513 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:67 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:83
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:82
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:81
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:112
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:2773
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:985
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2002
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY0543
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:1379
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2018:270
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:5278
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:5177
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:5653
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:3300