Hoge Raad, 19-02-2013 / 11/03711


ECLIECLI:NL:HR:2013:BY5321
Datum19-02-2013
InhoudsindicatieOM-cassatie. Vormverzuim. Afgegeven machtiging tot binnentreden door een niet gecertificeerde hulpOvJ. De HR zet onder verwijzing naar en in aanvulling op eerdere rechtspraak dienaangaande het toetsingskader bij vormverzuimen a.b.i. art. 359a Sv en de daaraan eventueel te verbinden gevolgen uiteen. s Hofs oordeel dat het verzuim leidt tot bewijsuitsluiting is ontoereikend gemotiveerd, nu het Hof aan het concrete nadeel dat door het verzuim is veroorzaakt niet kenbaar aandacht heeft besteed. Voorts volgt uit de uitspraak van het Hof niet dat sprake is van een situatie waarin art. 6 EVRM zonder meer tot bewijsuitsluiting noopt en heeft het Hof de situatie zonder dat nader te motiveren gelijkgesteld met de situatie waarin in het geheel geen machtiging is afgegeven. Ten slotte heeft het Hof ten onrechte achterwege gelaten nadere feitelijke vaststellingen te doen naar de stelling van het OM dat een andere, wel bevoegde autoriteit eveneens een machtiging wel zou hebben verleend, nu voor de waardering van de ernst van het verzuim dat van belang kan zijn.
Recht.nl artikelHoge Raad: onbevoegdheid hulpofficier hoeft niet tot vrijspraak te leiden (20-02-2013)
Het optreden van een onbevoegde hulpofficier van Justitie hoeft niet tot vrijspraak te leiden, aldus de Hoge Raad. De Raad geeft in de uitspraak nadere algemene regels wanneer een onherstelbaar vormverzuim wel tot uitsluiting van het daardoor verkregen bewijsmateriaal dient te leiden.
> Onbevoegdheid hulpofficier hoeft niet tot vrijspraak te leiden (Rechtspraak.nl)
> Zie ook: Geen gevolgen voor inverzekeringstelling door onbevoegde hulpofficier (Recht.nl Nieuws, 29/04/2010)
> HR stelt duidelijke eisen aan te voeren verweer vormverzuim, in lijn met nieuw standaardarrest (Bijzonderstrafrecht.nl, 29/01/2014)
Recht.nl artikelAls de politie zich niet aan de wet houdtů (06-03-2013)
De Hoge Raad heeft onlangs enkele uitspraken gedaan over vormfouten in het vooronderzoek. Gesteld kan worden dat deze (opnieuw) aantonen dat de veronderstelling dat bewijsuitsluiting het logisch gevolg is van onrechtmatig handelen van de politie, grosso modo onjuist is, aldus raadsheer Ybo Buruma.
> Als de politie zich niet aan de wet houdtů (Ybo Buruma, NJBlog)
> Zie ook: Onbevoegdheid hulpofficier hoeft niet tot vrijspraak te leiden (Recht.nl Nieuws, 20/02/2013)
> Exclusionary rule: goed voorbeeld doet goed volgen? (Wilma Dreissen, OU)
Recht.nl artikelOnrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in het bestuursrecht (16-08-2019)
Bestuursorganen kunnen gebruik maken van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal, tenzij dat op een wijze is verkregen die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit onder alle omstandigheden onrechtmatig is. In dit artikel wordt bezien hoe het leerstuk van bewijsuitsluiting in het bestuursrecht invulling krijgt door mensenrechtenbescherming en verandering ondergaat door gedigitaliseerd en geprivatiseerd toezichtonderzoek.
> Onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in het bestuursrecht (Ymre Schuurmans, Leidenuniv.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-02-2013, 11/03711
RvdW 2013, 351
Criteria voor toepassing bewijsuitsluiting ex 359a Sv.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-02-2013, 11/03711 (met noot)
B.F. Keulen
NJ 2013/308
Bewijsuitsluiting op grond van art. 359a lid 1 Sv kan uitsluitend aan de orde komen indien het bewijsmateriaal door het verzuim is verkregen, en komt slechts in aanmerking indien door de onrechtmatige bewijsgaring een belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift of rechtsbeginsel in aanzienlijke mate is geschonden (vgl. HR 30 maart 2004, LJN AM2533, NJ 2004/376).
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-02-2013, 11/03711 (met noot)
R. Stijnen
AB 2014/27
Binnentreding op grond van een ontoereikende machtiging leidt niet (zonder meer) tot bewijsuitsluiting.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL5629 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH8889 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BM6673 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU5471 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ8795 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA5632 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY5321 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BR2520
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:4100
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:643 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:584 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1082 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:592 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:588 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1034 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:144 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3550 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:521 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3109 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:968 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:547 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2768 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:4 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:786 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2247 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2775 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:193 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2670 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY5321 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:515 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:460 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2529 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:10593 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:212 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2728 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1006 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:88
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1488
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1245
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:376
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:242
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1049
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1048
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1047
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:748
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4639
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1959
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:316
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2749
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:7187
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ8627
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:3617
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BR2520
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:542
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:534
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:242
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1286
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1010
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:997
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:777
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:661
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:503
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1613
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1202
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1144
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1136
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1123
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:834
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:601
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:301
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:297
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:116
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:11482
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:1895
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1485
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1215
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1214
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1213
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1204
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1187
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1085
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:951
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:682
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:580
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:491
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:389
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:388
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:3541
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:2912
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2642
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2260
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1816
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1746
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1602
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1366
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1011
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1010
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:936
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:380
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:177
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:37
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:747
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:282
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:3073
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2778
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2777
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2763
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2534
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2447
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2351
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2350
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2349
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2348
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2347
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2346
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2256
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2162
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2033
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1972
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1943
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1922
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1832
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1777
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1572
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1567
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1188
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1059
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1051
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1050
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:102
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:7186
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:3062
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ9992
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2696
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2243
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1741
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1721
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1613
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1553
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:229
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:4100
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:3871
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:495
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:494
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2019:141
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:1079
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:6128
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:6127
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:6126
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:6125
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:2508
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:5218
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:5201
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:5199
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:2436
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:2629
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1958
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:1435
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:1434
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:2166
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:2952
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:5831
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:735
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:6841
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2016:103
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:3467
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:1274
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:4590
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:6733
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAA:2015:424
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1394
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:905
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2014:12
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1007
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8032
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8031
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:2972
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2013:8001
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:19210
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ9673