Hoge Raad, 19-02-2013 / 11/03713


ECLIECLI:NL:HR:2013:BY5322
Datum19-02-2013
InhoudsindicatieOM-cassatie. Vormverzuim. Afgegeven machtiging tot binnentreden door een niet gecertificeerde hulpOvJ. De HR zet onder verwijzing naar en in aanvulling op eerdere rechtspraak dienaangaande het toetsingskader bij vormverzuimen a.b.i. art. 359a Sv en de daaraan eventueel te verbinden gevolgen uiteen. s Hofs oordeel dat het verzuim leidt tot bewijsuitsluiting is ontoereikend gemotiveerd, nu het Hof aan het concrete nadeel dat door het verzuim is veroorzaakt niet kenbaar aandacht heeft besteed. Voorts volgt uit de uitspraak van het Hof niet dat sprake is van een situatie waarin art. 6 EVRM zonder meer tot bewijsuitsluiting noopt en heeft het Hof de situatie zonder dat nader te motiveren gelijkgesteld met de situatie waarin in het geheel geen machtiging is afgegeven. Ten slotte heeft het Hof ten onrechte achterwege gelaten nadere feitelijke vaststellingen te doen naar de stelling van het OM dat een andere, wel bevoegde autoriteit eveneens een machtiging wel zou hebben verleend, nu voor de waardering van de ernst van het verzuim dat van belang kan zijn.
Recht.nl artikelHoge Raad: onbevoegdheid hulpofficier hoeft niet tot vrijspraak te leiden (20-02-2013)
Het optreden van een onbevoegde hulpofficier van Justitie hoeft niet tot vrijspraak te leiden, aldus de Hoge Raad. De Raad geeft in de uitspraak nadere algemene regels wanneer een onherstelbaar vormverzuim wel tot uitsluiting van het daardoor verkregen bewijsmateriaal dient te leiden.
> Onbevoegdheid hulpofficier hoeft niet tot vrijspraak te leiden (Rechtspraak.nl)
> Zie ook: Geen gevolgen voor inverzekeringstelling door onbevoegde hulpofficier (Recht.nl Nieuws, 29/04/2010)
> HR stelt duidelijke eisen aan te voeren verweer vormverzuim, in lijn met nieuw standaardarrest (Bijzonderstrafrecht.nl, 29/01/2014)
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-02-2013, 11/03713 (met noot)
R.B.H. Beune
NTFR 2013/419
Bewijsuitsluiting bij vormverzuim.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-02-2013, 11/03713
NJB 2013, 565
Overzichtarrest met aanvullingen op vaste rechtspraak art.359a Sv. Afgifte machtiging tot binnentreden door onbevoegde hulpofficier van justitie.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-02-2013, 11/03713 (met noot)
M.L.C.C. de Bruijn-Lückers
«JIN» 2013/56
Afgegeven machtiging tot binnentreden door een niet gecertificeerde hulpOvJ
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL5629 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH8889 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BM6673 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU5471 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ8795 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA5632 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY5322 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BR2522
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY5322 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5706 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:1760 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:521 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3109 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX4439 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:2650 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ7878 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1389 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2728 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2649 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1245
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1198
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:748
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:2984
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2651
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2650
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BR2522
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:387
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:997
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:170
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1262
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1202
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1144
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:116
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:7501
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1287
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:677
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2810
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:2206
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:16102
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1816
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1295
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1010
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:37
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2351
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2350
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2349
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2348
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2347
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2346
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2263
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2162
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1943
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1059
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1051
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1050
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3547
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:4755
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2606
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2377
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2243
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1721
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1613
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:510
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:229
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ5987
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:5626
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:3871
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:873
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5542
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:6386
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:11648
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:6553
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:6552
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:1792
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:4030
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:4656
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:6944
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:5718
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:9936
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:740
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2013:3097