Hoge Raad, 08-02-2013 / 12/00884


ECLIECLI:NL:HR:2013:BY6111
Datum08-02-2013
InhoudsindicatieKort geding. Vordering in kort geding op grond van art. 843a Rv mogelijk tijdens een lopende bodemprocedure?
Recht.nl artikel843a Rv-vordering ook mogelijk in kort geding tijdens lopende bodemprocedure (12-02-2013)
Een vordering tot inzage van bescheiden op grond van artikel 843a Rv kan worden ingesteld in een afzonderlijk kort geding, ook tijdens een lopende bodemprocedure. Voor toewijzing daarvan moet voldaan zijn aan de eisen die dit artikel stelt, maar tevens aan de algemene eisen voor toewijzing van een vordering in kort geding.
> Art. 843a Rv-vordering ook mogelijk in kort geding tijdens lopende bodemprocedure (Karlijn Teuben, Cassatieblog.nl)
> Het zelfstandige karakter van artikel 843a Rv (Sebastiaan van de Kant, Dirkzwager)
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 12/00884
NJB 2013, 443
Exhibitieplicht. Kort geding. TIjdens een lopende bodemprocedure, waarin een deskundige tevergeefs bij een van de partijen om overlegging van een bepaald document heeft verzocht, spant de wederpartij een kort geding aan waarin hij ex art. 843a Rv afgifte van het document vordert.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 12/00884
NJ 2013/107
Exhibitieplicht van bescheiden ex art. 843a Rv; vordering o.g.v. art. 843a in kort geding tijdens lopende bodemprocedure; ontvankelijkheid?
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 12/00884
RvdW 2013, 263
Exhibitieplicht van bescheiden ex art. 843a Rv; vordering o.g.v. art. 843a in kort geding tijdens lopende bodemprocedure; ontvankelijkheid?
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 12/00884 (met noot)
D.J.F.F.M. Duynstee
JOR 2013/127
Exhibitieplicht. Vordering ex art. 843a Rv mogelijk in afzonderlijk kort geding tijdens lopende bodemprocedure.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 12/00884 (met noot)
J. Ekelmans
JBPr 2013/28
Verhouding bodemprocedure/ kort geding.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY6111
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:3941 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:829
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:7541
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:156
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY6111
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:3107
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:867
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2287
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:4402
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:8396
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:6352