Hoge Raad, 08-02-2013 / 12/00351


ECLIECLI:NL:HR:2013:BY6699
Datum08-02-2013
Inhoudsindicatie(Appel)procesrecht. Mogelijkheid van het aanvoeren van nieuwe weren en nieuwe grieven in appel. Concentratie van het processuele debat. Zelfstandige positie van het incidentele beroep ten opzichte van het principale beroep. Reformatio in peius?
Recht.nl artikelNieuwe verweren in incidenteel appel (15-02-2013)
Een nieuw verweer gevoerd bij memorie van antwoord in incidenteel beroep, dat niet tevens als grief in principaal beroep is voorgesteld, kan — bij gegrondbevinding — niet tot een vernietiging van het dictum van het bestreden vonnis leiden, maar wel tot verwerping van het incidentele beroep.
> Nieuwe verweren in incidenteel appel (Sikke Kingma, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 12/00351
NJB 2013, 441
Nieuwe grief. Reformatio in peius. Een partij voert bij memorie van antwoord in het incidenteel appel nieuwe verweren aan.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 12/00351
RvdW 2013, 254
Hoger beroep; processuele positie incidenteel beroep; nieuwe verweren in appel; art. 348 Rv; geen strijd met grievenstelsel; 'twee-conclusie-regel''; reformatio in peius'?
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 12/00351 (met noot)
B.T.M. van der Wiel
«JBPr» 2013/17
Appelprocesrecht. Nieuwe weren in appel. In beginsel strakke regel. Zelfstandige positie incidenteel beroep. Verbod van reformatio in peius.
TijdschriftartikelHoge Raad, 08-02-2013, 12/00351 (met noot)
M.C. van Rijswijk
«JIN» 2013/53
(Appel)procesrecht, Mogelijkheid van het aanvoeren van nieuwe weren en nieuwe grieven in appel, Concentratie van het processuele debat, Zelfstandige positie van het incidentele beroep ten opzichte van het principale beroep, Reformatio in peius
TijdschriftartikelHoge Raad 08-02-2013 (met noot)
H.J. Snijders
NJ 2014/175
Hoger beroep; processuele positie incidenteel beroep; nieuwe verweren in appel; art. 348 Rv; geen strijd met grievenstelsel; ‘twee-conclusie-regel’; ‘reformatio in peius’?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ2221 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY6699 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BU6566 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BU6562 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BY6699 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BU6566 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BU6562 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1097
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:24
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2279
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1770
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:402
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:205
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1669
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:409
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:229
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:25
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:3889
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1034
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2623
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:456
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:4555