Hoge Raad, 05-04-2013 / 12/00667


ECLIECLI:NL:HR:2013:BZ1780
Datum05-04-2013
InhoudsindicatieOvergang van onderneming in de zin van art. 7:663 BW; voortzetting dienstverband met verkrijgende partij. Werknemer in dienst van personeelsvennootschap maar tewerkgesteld bij tot hetzelfde concern behorende andere vennootschap, wier onderneming wordt overgedragen. Richtlijnconforme uitleg van werkgever (art. 7:663 BW) in licht van art. 3 Richtlijn 2001/23/EG. Bedoeling van wetgever; algemene rechtsbeginselen, rechtszekerheidsbeginsel, verbod van terugwerkende kracht, contra legem-uitleg.
Recht.nl artikelHoge Raad doet uitspraak in Albron-zaak (08-04-2013)
Acht jaar nadat Heineken haar cateringactiviteiten uitbesteedde aan Albron, heeft de Hoge Raad beslist dat artikel 7:663 BW van toepassing is op die uitbesteding. De omstandigheid dat de werknemers niet bij de overgedragen onderneming in dienst waren maar bij een zustermaatschappij, staat daaraan niet in de weg. Anders gezegd: voor toepasselijkheid van de regels omtrent overgang van onderneming is het niet nodig dat werknemers die te werk zijn gesteld bij de overgedragen onderneming ook formeel een arbeidsovereenkomst met die onderneming hebben.
> Hoge Raad doet uitspraak in Albron-zaak (Stibbe)
> Richtlijnconforme interpretatie van art. 7:663 BW (Femke Ruitenbeek-Bart, Cassatieblog.nl)
> Meer over deze zaak (Recht.nl Nieuws)
> Tijdschriftartikelen over deze zaak (Recht.nl Vakliteratuur)
> Hoge Raad bevestigt rechten werknemers bij overgang van onderneming (Eylard van Fenema en Eva Knipschild, Kennedy Van der Laan)
> Intra-concern gedetacheerde werknemer gaat mee bij uitbesteding activiteiten (ThŲenes Van der Hoeff & Lichtenveldt)
> Albron/Roest: 'all is well that ends well' (R. Beltzer en J. Zwemmer, UvA)
Recht.nl artikelPayrollwerknemers gaan ook over bij overgang schoonmaakcontract (17-04-2018)
Op basis van het Albron-arrest gaan niet alleen 'eigen werknemers' van de partij die een schoonmaakcontract verliest mee over, maar ook de vast ingeleende arbeidskrachten, zoals gedetacheerden en gepayrollde werknemers. Dat betekent volgens de rechter dat payrollwerknemers ook van rechtswege bij de verkrijger in dienst komen.
> Overgang van onderneming en de gevolgen voor payrollwerknemers (Peter Mauser, Blogarbeidsrecht.nl)
Recht.nl artikelHeineken/Albron (overgang van onderneming) anno 2018/2019 (21-12-2018)
In de Heineken/Albron-zaak werd beslist dat werknemers die niet op de payroll stonden van de onderneming die overging, maar daarvoor wel permanent werkzaam waren, moesten worden toegerekend aan die onderneming en dus mee overgingenóen dat dan op grond van een soort materieel werkgeverschap. De consequentie hiervan was dat binnen grotere concerns, zoals Heineken, waarin gewerkt werd met personeelsvennootschappen, niet ontkomen kon worden aan de werking van de regels over overgang van onderneming, als de betreffende personeelsleden waren toe te rekenen aan de bedrijfsactiviteiten die overgingen. Na deze spraakmakende uitspraak bleef het lang stil, maar de Rechtbank Midden-Nederland boog zich over een zaak waarin deze kwestie aan de orde kwam.
> Heineken/Albron (overgang van onderneming) anno 2018/2019 (Muriel Middeldorp, Potjonker.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-04-2013, 12/00667
NJB 2013, 811
Overgang van onderneming. Richtlijnconforme interpretatie. Zeventig werknemers zijn in dienst van Heineken Nederlands Beheer B.V., maar feitelijk als cateringmedewerkers tewerkgesteld bij zustermaatschappij Heineken Nederland B.V. Het Heinekenconcern besteedt de cateringswerkzaamheden uit aan Albron. De werknemers treden in dienst van Albron. Is sprake van overgang van een onderneming in de zin van richtlijn 2001/23/EG?
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-04-2013, 12/00667
RvdW 2013, 520
Overgang van ondernemingen; Richtlijn 2001/23/EG. Behoud van rechten van werknemers. Concern waarvan werknemers in dienst zijn van 'werkgevervennootschap' en permanent zijn tewerkgesteld bij 'werkmaatschappij'; overgang van werkmaatschappij; richtlijnconforme uitleg van begrip 'werkgever' in zin art. 7:633 BW na HvJEU 21 oktober 2010, NJ 2010/576; begrenzing richtlijnconforme uitleg.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-04-2013, 12/00667 (met noot)
R.M. Beltzer
JAR 2013/125
Overgang van onderneming. Concern. Werknemer heeft arbeidsovereenkomst met een personeelsvennootschap binnen een concern, maar is permanent gedetacheerd bij een andere vennootschap. Op moment dat de activiteiten van die andere vennootschap worden overgedragen, is voor de betreffende werknemer, die daar (formeel) niet in dienst is, sprake van overgang van onderneming. Rechten en verplichtingen werkgever gaan over op verkrijger.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-04-2013, 12/00667 (met noot)
W.H.A.C.M. Bouwens
JOR 2013/197
Overgang van onderneming, Voortzetting dienstverband met verkrijgende partij, Werknemer in dienst van personeelsvennootschap maar tewerkgesteld bij tot hetzelfde concern behorende andere vennootschap, wier onderneming wordt overgedragen, Richtlijnconforme uitleg van ďwerkgeverĒ (art. 7:663 BW) in licht van art. 3 Richtlijn 2001/23/EG, Verwijzing naar HvJ EG 4 juli 2006, NJ 2006, 593; HvJ EG 5 oktober 2004, NJ 2005, 333; HvJ EU 19 januari 2010, NJ 2012, 256 en HvJ EU 24 januari 2012, NJ 2012, 154.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-04-2013, 12/00667 (met noot)
P.L.M. Schneider
JIN 2013/84
Albron-zaak. Permanent gedetacheerde werknemers gaan mee over bij overgang van niet-contractuele werkgever. Werkgever ex artikel 7:633 BW richtlijnconform uitleggen als Ďniet-contractuele werkgeverí leidt niet tot uitleg contra legem.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-04-2013, 12/00667 (met noot)
M.S.A. Vegter
TRA 2013, 70
Overgang onderneming. Begrip 'werkgever'. Richtlijnconforme uitleg.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-04-2013, 12/00667 (met noot)
E. Verhulp
NJ 2013/389
Overgang van ondernemingen; Richtlijn 2001/23/EG. Behoud van rechten van werknemers. Concern waarvan werknemers in dienst zijn van 'werkgevervennootschap' en permanent zijn tewerkgesteld bij 'werkmaatschappij'; overgang van werkmaatschappij; richtlijnconforme uitleg van begrip 'werkgever' in zin art. 7:633 BW na HvJEU 21 oktober 2010, NJ 2010/576; begrenzing richtlijnconforme uitleg.
TijdschriftartikelHoge Raad, 05-04-2013, CPG 12/00667
TAP, 2013, p. 0
Albron: Hoge Raad oordeelt in lijn met uitspraak Europese Hof; richtlijnconforme interpretatie mogelijk
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU7412 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1780 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BU1290 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ3475 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2008:BE9756 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:729 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ1780 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BU1290 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:115 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ3475 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2008:BE9756 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:3
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:3589
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:8423
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:46
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:851
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:76
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:18
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1237
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:3068
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:5408
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:5407
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:6593
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:10845
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:8437
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:183