Hoge Raad, 19-03-2013 / 11/04547


ECLIECLI:NL:HR:2013:BZ4480
Meer over deze zaak:
Datum19-03-2013
InhoudsindicatieBewijsklacht. Steunbewijs. HR herhaalt HR LJN BX5539 . Het oordeel van het Hof dat de verklaring bruikbaar is voor het bewijs nu de verklaring in voldoende mate steun vindt in andere bewijsmiddelen geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Aldus heeft het Hof geen inbreuk gemaakt op het recht van verdachte op een eerlijk proces en diens ondervragingsrecht i.d.z.v. art. 6 EVRM. Dat aan verdachte compensatie moet worden geboden voor het ontbreken van de mogelijkheid tot ondervraging is slechts van toepassing in gevallen waarin voldoende steunbewijs ontbreekt.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-03-2013, 11/04547
NJ 2013/193
Verdediging heeft niet de gelegenheid gehad getuige te ondervragen; geen schending art. 6 EVRM.
TijdschriftartikelHoge Raad, 19-03-2013, 11/04547
RvdW 2013, 454
De voor het bewijs gebezigde verklaring van de getuige ten aanzien van wie de verdediging niet in enig stadium van het geding de gelegenheid heeft gehad deze te (doen) ondervragen vindt in voldoende mate steun in andere bewijsmiddelen, zodat geen inbreuk is gemaakt op het recht van de verdachte op een eerlijk proces en diens ondervragingsrecht in de zin van art. 6 lid 1 en 3 EVRM.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX5539 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ4480
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:335 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:520 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1006 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:483
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1070
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:909
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:46
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:291
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:59
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1330
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1323
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1226
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:536
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:481
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:580
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:577
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:299
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:298
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:253
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:116
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1278
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1008
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:443
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:386
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:382
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:263
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2299
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ4480
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2545
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2273
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2268
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:1007
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ9847
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2013:40
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:5109