Hoge Raad, 23-04-2013 / 11/03121


ECLIECLI:NL:HR:2013:BZ8166
Datum23-04-2013
InhoudsindicatieSalduz. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR NJ 2009/349. Het Hof heeft met juistheid geoordeeld dat het p-v verhoor, voor zover daarin verklaringen van verdachte zijn gerelateerd, niet voor het bewijs mag worden gebezigd. s Hofs kennelijke oordeel dat de in genoemd p-v gerelateerde opgave van de persoonsgegevens in het onderhavige geval niet kan worden aangemerkt als een verklaring van verdachte als hiervoor bedoeld, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het Hof heeft terecht geoordeeld dat de in dat p-v vermelde mededeling van de verbalisant, diens waarneming of bevinding behelzende, voor het bewijs mag worden gebezigd.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-04-2013, 11/03121
NJ 2013/268
Salduz. De in het proces-verbaal gerelateerde opgave van persoonsgegevens kan in casu niet worden aangemerkt als een verklaring die moet worden uitgesloten van het bewijs.
TijdschriftartikelHoge Raad, 23-04-2013, 11/03121
RvdW 2013, 648
Oordeel dat proces-verbaal van verhoor van de verdachte zonder dat hem de gelegenheid is geboden een advocaat te raadplegen, niet voor het bewijs mag worden gebezigd voor zover daarin verklaringen van de verdachte zijn gerelateerd, is juist.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ8166
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:276
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:274
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ8166