Hoge Raad, 13-09-2013 / 12/05529


ECLIECLI:NL:HR:2013:BZ9958
Datum13-09-2013
InhoudsindicatiePrejudiciŽle beslissing, art. 392 Rv. Bewijsbeslag, mogelijkheid, wettelijke grondslag, art. 843a in verbinding met art. 730 Rv, overeenkomstige toepassing art. 1019a lid 1 en 3, 1019b lid 3 en 4, en 1019c Rv. Geen fishing expeditions. Beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Door rechter te bepalen uitvoeringsmaatregelen, wijze van beslag en wijze van inzage, waarborgen vertrouwelijkheid; gerechtelijke bewaring, art. 709 Rv; zekerheidstelling, art. 701 Rv; toegang verlenen aan deurwaarder, art. 444-444b Rv, medewerkingsplicht beslagene.
Recht.nl artikelHoge Raad: bewijsbeslag ook mogelijk in niet IE-zaken (16-09-2013)
In het kader van zaken die betrekking hebben op intellectueel eigendom (IE-zaken) bestaat er een specifieke wettelijke bepaling voor het leggen van bewijsbeslag. In niet IE-zaken is er geen specifieke wettelijke regeling. In de praktijk wordt dit opgelost door drie wettelijke regelingen te combineren. Nu met toestemming van de Hoge Raad.
> Bewijsbeslag in niet IE-zaken: een combi-regeling met instemming van de Hoge Raad (John van Schendel, KienhuisHoving)
> De toelaatbaarheid van bewijsbeslag in niet-IE-zaken (IE-forum.nl)
> Hoge Raad schept duidelijkheid over bewijsbeslag in de cloud (Menno Weij, SOLV)
> Wie wat laat bewaren, die heeft wat: bewijsbeslag in alle civiele zaken (Nathalie Huijben, AKD)
> Bewijsbeslag is ook mogelijk in niet IE-zaken (Femke Ruitenbeek, Cassatieblog.nl)
> Medewerkingsplicht beslagene voor digitale bestanden in the cloud (ITenRecht.nl)
> Hoge Raad staat bewijsbeslag in de cloud toe en neemt andere onduidelijkheden bewijsbeslag weg (Mark Jansen, Dirkzwager)
> Bewijsbeslag mogelijk in niet IE-zaken (Marit van der Pool, Kennedy Van der Laan)
> Noot bij prejudiciŽle beslissing bewijsbeslag (Oscar Boeder, IE-forum.nl)
> Tijdschriftartikelen over deze zaak (Recht.nl Vakliteratuur)
> Consequenties Arrest van de Hoge Raad dd 13 september 2013 over conservatoir bewijsbeslag in niet IE zaken (Ministerie van V&J)
> Voorwaarden aan het ver- lof: herhaald gebruik van beslagverlof en repeterend beslag (Luc Coehorst, Banning)
Recht.nl artikelDe smartphone van een schuldenaar: een juridisch niemandsland? (29-07-2019)
In 2016 dwong het OM drie verdachten om hun telefoon te ontgrendelen. Nadat zij het verzoek om de toegangscode van hun telefoons te verschaffen afwezen, werden de verdachten geboeid en werden hun smartphones alsnog ontgrendeld middels hun vingerafdrukken. De strafrechter achtte het afdwingen van de vingerafdruk een beperkteóen daarmee toegestaneóinbreuk op de lichamelijke integriteit van de verdachten.
Het is voorstelbaar dat een dergelijke wens om biometrische beveiligingen te omzeilen ook in privaatrechtelijke verhoudingen zal voorkomen. Denk aan een beslag op bitcoins, of aan het verkrijgen van administratie op een laptop door een curator. In hoeverre is het mogelijk om medewerking aan het verstrekken van biometrische gegevens (artikel 4 sub 14 AVG) af te dwingen?
> De smartphone van een schuldenaar: een juridisch niemandsland? (Laura den Brok, Equesnijmegen.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-09-2013, 12/05529
NJB 2013, 2022
PrejudiciŽle beslissing. Bewijslast. HR: Bewijslast in niet-IE zaken is toelaatbaar, maar dient met adequate en effectieve waarborgen te worden omringd. De HR geeft een daartoe strekkende regeling: zie hoofdtekst.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-09-2013, 12/05529
RvdW 2013, 1059
PrejudiciŽle beslissing op voet van art. 392 Rv. Hoge Raad als wetgever-plaatsvervanger? Bewijsbeslag ook in niet-IE-zaken. Aan verzoekschrift te stellen eisen. Geen fishing expeditions. Beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Door rechter te bepalen uitvoeringsmaatregelen; wijze van beslag en wijze van inzage; waarborgen vertrouwelijkheid; gerechtelijke bewaring; zekerheidstelling. Binnentredingsrecht deurwaarder. Medewerkingsplicht beslagene. Geen kostenbegroting.
TijdschriftartikelHoge Raad, 13-09-2013, 12/05529 (met noot)
E. Loesberg
JOR 2013/330
Bewijsbeslag, PrejudiciŽle beslissing, Waarborgen ter voorkoming van willekeurige inmenging en misbruik en ter beperking van eventuele schade, Medewerkingsplicht beslagene
TijdschriftartikelHet leggen van algemeen bewijsbeslag
J.A. ten Wolde
TvPP 2014, 1, p. 10
Op 13 september 2013 heeft de Hoge Raad bevestigend antwoord gegeven op de gestelde prejudiciŽle vragen over de mogelijkheid van bewijsbeslag bij niet-IE-zaken. Over deze vorm van bewijsbeslag heeft jarenlang discussie bestaan in de literatuur. In dit artikel wordt ingegaan op de voorwaarden die de Hoge Raad stelt aan het verzoekschrift en aan de beslaglegging.
TijdschriftartikelHoge Raad 13-09-2013 (met noot)
H.B. Krans
NJ 2014/455
PrejudiciŽle beslissing op voet van art. 392 Rv. Hoge Raad als wetgever-plaatsvervanger? Bewijsbeslag ook in niet-IE-zaken. Aan verzoekschrift te stellen eisen. Geen fishing expeditions. Beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Door rechter te bepalen uitvoeringsmaatregelen; wijze van beslag en wijze van inzage; waarborgen vertrouwelijkheid; gerechtelijke bewaring; zekerheidstelling. Binnentredingsrecht deurwaarder. Medewerkingsplicht beslagene. Geen kostenbegroting.
TijdschriftartikelBewijsbeslag: de zoektocht naar evenwicht
K.L. Maes
TvPP 2014, 6, p. 168
De Hoge Raad heeft met zijn in september 2013 gewezen uitspraak het startsignaal gegeven voor ruimere toepassing van het leerstuk van het conservatoir bewijsbeslag. Sinds dit arrest is duidelijk geworden dat de mogelijkheid van het bewijsbeslag ook buiten het gebied van intellectuele eigendom bestaat.1 Ruim een jaar na dato is het tijd de balans op te maken: welke ontwikkelingen hebben met betrekking tot dit bewijsbeslag plaatsgevonden en wat is het resultaat van de zoektocht naar een processueel evenwicht tussen het bewijsbelang en het risico van fishing expeditions? In het licht van voornoemde ontwikkelingen wordt bekeken of het belang van bewijsbeslag de laatste jaren is toegenomen en zo ja, wat daar de redenen voor kunnen zijn.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ9958
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3304 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1775 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:1783 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2225 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1664 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:1668 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2103 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2005 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:187
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1404
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:7636
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:156
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:10333
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:511
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ9958
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:267
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:2358
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:656
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3816
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:3534
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:619
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:3071
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2483
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2013:6553
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:7783
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:3107
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:1808
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:4377
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:1998
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:1029
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:7763
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:4347
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:7891
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3585
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:1382
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:16039
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:16034
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:9115
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:7051
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:3891
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:2322
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:2321
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:4181
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:15431
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:15297
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:8992
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:7121
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:1877
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1990
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:7447
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:6969