Hoge Raad, 27-05-2014 / 13/01095


ECLIECLI:NL:HR:2014:1233
Meer over deze zaak:
Datum27-05-2014
InhoudsindicatieArt. 46 Sr, strafbare voorbereidingshandelingen zedendelicten jegens fictief meisje van 10 jaar oud. Dat het in werkelijkheid geen minderjarig potentieel slachtoffer betreft en de voorbereide misdrijven niet konden worden voltooid, staat aan de bewezenverklaring van de strafbare voorbereiding van die misdrijven niet in de weg. Voldoende is dat uit de bewijsvoering kan worden afgeleid dat de bewezenverklaarde gedragingen strekten ter voorbereiding van feiten als in de bewezenverklaring bedoeld en dat het opzet van verdachte op het begaan daarvan was gericht.
TijdschriftartikelHoge Raad 27-05-2014
NJB 2014/1185
Voorbereiding van verkrachting van en ontucht met fictief persoon: onjuist is de stelling dat geen sprake is van strafbare voorbereiding omdat de misdrijven ter voorbereiding waarvan de tenlastegelegde handelingen plaatsvonden niet konden worden voltooid nu de persoon jegens wie die voorgenomen misdrijven zouden worden begaan een fictief 10-jarig meisje betreft. Voldoende is dat uit de bewijsvoering kan worden afgeleid dat de bewezenverklaarde gedragingen strekten ter voorbereiding van feiten als in de bewezenverklaring bedoeld en dat het opzet van de verdachte op het begaan daarvan was gericht.
TijdschriftartikelHoge Raad 27-05-2014 (met noot)
M.L.C.C. de Bruijn-LŁckers
JIN 2014/139
Strafbare voorbereidingshandelingen zedendelicten
TijdschriftartikelHoge Raad 27-05-2014
RvdW 2014/790
Strafbare voorbereidingshandelingen zedendelicten gepleegd jegens een fictief 10-jarig meisje.
TijdschriftartikelHoge Raad 27-05-2014 (met noot)
G.P.M.F. Mols
NBSTRAF 2014/156
Voorbereidingshandelingen, Verkrachting, Ontucht, Absoluut ondeugdelijk object, Fictief meisje.
TijdschriftartikelHoge Raad 27-05-2014 (met noot)
N. Rozemond
NJ 2014/
Strafbare voorbereidingshandelingen zedendelicten gepleegd jegens een fictief 10-jarig meisje.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ0213 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:427
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0385
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3081 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:715 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:756 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1296
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:427
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BZ0385
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:847
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:318
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1251
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:757
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2649
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1921
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:143
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:2345
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9361
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:9359