Hoge Raad, 20-06-2014 / 13/01045


ECLIECLI:NL:HR:2014:1461
Datum20-06-2014
InhoudsindicatieArt. 6 EVRM. Art. 8:73 Awb. Redelijke termijn. ImmateriŽle schadevergoeding.
TijdschriftartikelHoge Raad 20-06-2014
NJB 2014/1358
Redelijke termijn. ImmateriŽleschadevergoeding. Verdere verfijningen. Karakter vuistregels. a. Niet elk gehonoreerd verzoek om uitstel brengt mee dat de in het algemeen als redelijk aan te merken termijn wordt verlengd met de duur van het verleende uitstel, aangezien in die termijn is verdisconteerd dat in een niet onaanzienlijk deel van de gevallen uitstel wordt verleend. b. Bij overschrijding van de redelijke termijn worden spanning en frustratie verondersteld, behoudens bijzondere omstandigheden; de omstandigheid dat sprake is van een (zeer) geringe kans op succes is niet aan te merken als een dergelijke bijzondere omstandigheid. c. De termijn tussen de beslissing in de hoofdzaak en de beslissing op het verzoek om immateriŽleschadevergoeding telt niet mee voor de bepaling van de redelijke termijn.
TijdschriftartikelHoge Raad 20-06-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/34.6
Afwijking vuistregel over redelijke termijn slechts in bijzondere gevallen
TijdschriftartikelHoge Raad 20-06-2014 (met noot)
J.M. van der Vegt
NTFR 2014/1800
Hoge Raad geeft verduidelijking met betrekking tot regels voor immateriŽle schadevergoeding.
TijdschriftartikelHoge Raad 20-06-2014 (met noot)
P.G.H. Albert
BNB 2014/200
Redelijke termijn. ImmateriŽleschadevergoeding. Toegewezen verzoeken om uitstel. Afwijking vuistregels over redelijke termijn slechts in bijzondere omstandigheden
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:540 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM4034 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ0438
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2981 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3119 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3117 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2394 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:3093 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:5906 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1295 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:5254 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3211 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:5939
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:1419
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:78
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:5250
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3697
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1035
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:81
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3932
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:2924
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:138
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3530
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3522
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3520
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2344
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:5412
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:5261
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ0438
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:1626
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1946
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1932
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:3806
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:7393
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2015:7392
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:11020
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3521
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1848
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:5108
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2014:5102
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:8936
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:5414
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3232
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2581