Hoge Raad, 24-01-2014 / 13/02074


ECLIECLI:NL:HR:2014:159
Datum24-01-2014
InhoudsindicatieMedezeggenschap. Is voor wijziging pensioengrondslag instemming OR vereist? Art. 27 lid 1 onder a WOR. Is de beslissing van de OR om geen instemming te geven onredelijk? Art. 27 lid 4 WOR; maatstaf.
Recht.nl artikelWijziging van pensioengrondslag: instemming ondernemingsraad vereist (29-01-2014)
Een pensioenverzekeringsregeling is geen primaire arbeidsvoorwaarde. Voor wijziging van de pensioengrondslag is daarom op de voet van artikel 27 lid 1 WOR instemming van de ondernemingsraad vereist.
> Voor wijziging van de pensioengrondslag is instemming van de ondernemingsraad vereist (Annike Dwars, Cassatieblog.nl)
> Wijziging pensioengrondslag instemmingsplichtig besluit OR (Frederique Hoppers, Dirkzwager)
Recht.nl artikelVervangende toestemming voor ondernemingsraden via de kantonrechter: beoordelingsmaatstaf (05-04-2019)
Wanneer de ondernemingsraad geen instemming aan een besluit verleent, heeft de ondernemer een aantal mogelijkheden. Hij kan het besluit van de ondernemingsraad om niet in te stemmen bijvoorbeeld naast zich neerleggen. Daarbij wordt dan het risico genomen dat het besluit op grond van artikel 27 lid 5 WOR nietig is.
De ondernemingsraad dient die nietigheid dan wel tijdig in te roepen. De aangewezen medezeggenschapsrechtelijke route daarvoor is het indienen van een verzoek tot het verlenen van vervangende toestemming bij de kantonrechter. In dit artikel wordt bezien welke beoordelingsmaatstaf de rechter daarbij toepast.
> Vervangende toestemming: de dubbele toetsingsnorm ex art. 27 lid 4 WOR toegepast (Alexander Briejer, Florent.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-01-2014, 13/02074
NJB 2014, 260
Medezeggenschap. Stena Line verzoekt rechterlijke toestemming voor haar besluit om in de pensioenverzekeringsregeling
vast te leggen dat de onregelmatigheidstoeslag niet pensioengevend is.
TijdschriftartikelHoge Raad, 24-01-2014, 13/02074 (met noot)
Chr. Nekeman
JAR 2014/54
Wijziging hoogte pensioengrondslag, Instemmingsrecht OR, Vervangende toestemming rechter in het geval dat de OR instemming onthoudt, Maatstaf onredelijkheid
TijdschriftartikelHoge Raad 24-01-2014
RvdW 2014/190
Wet op de Ondernemingsraden. Voorgenomen besluit tot wijziging pensioenverzekeringsregeling i.v.m. wijziging pensioengrondslag; instemmingsrecht ex art. 27 lid 1 onder a WOR?; pensioenverzekeringsregeling primaire of secundaire arbeidsvoorwaarde? Onredelijkheid van weigering instemming door ondernemingsraad als grond voor vervangende rechterlijke toestemming op voet art. 27 lid 4 WOR; maatstaf.
TijdschriftartikelHoge Raad 24-01-2014
TAP 2014, sign. 51
OR heeft instemmingsrecht bij aanpassing pensioenverzekeringsregeling
TijdschriftartikelHoge Raad 24-01-2014 (met noot)
K.M.J.R. Maessen
RvM 2014, 2, p. 19
Instemmingsrecht wijziging pensioengrondslag
TijdschriftartikelHoge Raad 24-01-2014 (met noot)
E. Lutjens
PJ 2014/49
Wijziging pensioengrondslag valt onder het instemmingsrecht van de Ondernemingsraad.
TijdschriftartikelHoge Raad 24-01-2014 (met noot)
E. Verhulp
NJ 2016/395
Wet op de Ondernemingsraden. Voorgenomen besluit tot wijziging pensioenverzekeringsregeling i.v.m. wijziging pensioengrondslag; instemmingsrecht ex art. 27 lid 1 onder a WOR?; pensioenverzekeringsregeling primaire of secundaire arbeidsvoorwaarde? Onredelijkheid van weigering instemming door ondernemingsraad als grond voor vervangende rechterlijke toestemming op voet art. 27 lid 4 WOR; maatstaf.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1106
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:106
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1106
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:3827
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:2988