Hoge Raad, 26-09-2014 / 13/02044


ECLIECLI:NL:HR:2014:2776
Meer over deze zaak:
Datum26-09-2014
InhoudsindicatieHoofdstuk 2, art. I, onderdeel O, lid 1, letter b, Invoeringswet Wet IB 2001. Overgangsbepaling van toepassing op periodieke uitkering uit trust.
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/50.13
Inkomsten uit trust uit 1989 zijn belast in box 1
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014 (met noot)
C.A.H. Luijken
NTFR 2014/2613
Uitkeringen uit subtrust op grond van overgangsrecht belast in box 1.
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014
BNB 2015/98
Overgangsbepaling van toepassing op periodieke uitkering uit trust
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY3640 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:1472
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:178
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:1472
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:178
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:8823
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:5628