Hoge Raad, 26-09-2014 / 13/03783


ECLIECLI:NL:HR:2014:2778
Datum26-09-2014
InhoudsindicatieArt. 4:17 Awb. Art. 7:10, lid 4, letter a, Awb. Bestuursorgaan in verzuim na ontvangst van brief waarin belanghebbende instemming met uitstel beslissing op bezwaar beŽindigt. Ingebrekestelling door belanghebbende niet prematuur. Bestuursorgaan verbeurt maximale dwangsom.
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014 (met noot)
P.G.M. Jansen
NTFR 2014/2441
Uitstel schort beslistermijn niet op.
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/52.4
Bestuursorgaan meteen in verzuim wanneer belanghebbende instemming met uitstel beslistermijn beŽindigt
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014 (met noot)
L.M. Koenraad
AB 2014/398
et verschil tussen opschorten en verlengen van een beslistermijn
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014 (met noot)
P. van der Wal
FED 2014/95
Bestuursorgaan in verzuim na ontvangst van brief waarin belanghebbende instemming met uitstel beslissing op bezwaar beŽindigt. Ingebrekestelling door belanghebbende niet prematuur. Bestuursorgaan verbeurt maximale dwangsom
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014
JB 2014/210
Beslistermijn. Uitstel. Opschorting.
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014 (met noot)
S.C.W. Douma
BNB 2015/109
Dwangsom wegens niet tijdig beslissen. Belanghebbende beŽindigt instemming met uitstel. Ingebrekestelling niet prematuur
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2012:BW0666
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3437