Hoge Raad, 26-09-2014 / 13/05078


ECLIECLI:NL:HR:2014:2804
Datum26-09-2014
InhoudsindicatieProcesrecht; pilotreglement Hof Den Bosch. Akte niet-dienen na afwijzing verzoek om nader uitstel voor verrichten proceshandeling. Gebruik onjuist H-formulier, niet vermelden van klemmende redenen. Beslissing op verzoek op zodanig tijdstip dat in geval van weigering de verzoeker nog de gelegenheid heeft de proceshandeling tijdig te verrichten (HR 17 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ1774, NJ 2013/376).
Recht.nl artikelVernietigingen van akten niet-dienen (09-10-2014)
In alle drie de hier besproken zaken gaat het om de verlening van een akte niet-dienen van grieven. Een dergelijke beslissing heeft voor de appellant ingrijpende gevolgen: een appel waarin geen grieven tegen het bestreden vonnis worden aangevoerd, is volgens vaste rechtspraak niet-ontvankelijk.
> Drie vernietigingen van akten niet-dienen (Karlijn Teuben, Cassatieblog.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014
NJB 2014/1781
Memorie van grieven. Uitstelverzoek. Tijdige beslissing. Op 14 juni 2013 verzoekt de advocaat van A ten behoeve van de rol van 25 juni 2013 om uitstel voor het indienen van de memorie van grieven. Op de rol van 25 juni 2013 verleent het hof ambtshalve akte niet-dienen. HR: De beslissing op een tijdig ingediend verzoek om uitstel voor het verrichten van een proceshandeling als de onderhavige wordt in alle gevallen gegeven op een zodanig tijdstip dat in geval van weigering de verzoeker nog de gelegenheid heeft de proceshandeling tijdig te verrichten.
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014 (met noot)
Redactie
NJ 2014/419
Pilotreglement civiele dagvaardingsprocedures Gerechtshof 's-Hertogenbosch. Akte niet-dienen na afwijzing verzoek om nader uitstel voor verrichten proceshandeling; gebruik onjuist H-formulier, weigering gevraagde uitstel verrichten proceshandeling tijdig?; strekking art. 1.9 pilotreglement en art. 1.9 Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven (LPR ).
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014 (met noot)
N. de Boer
JIN 2014/196
Procesrecht, Pilotreglement, Akte-niet-dienen
TijdschriftartikelHoge Raad 26-09-2014
JBPr 2015/17
Verlening akte niet-dienen van grieven, Uitleg art. 1.9 pilotreglement Hof ’s-Hertogenbosch
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ1774 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:198
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:3090
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:534
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4456
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:6334
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:661
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:198
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:83
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:82
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4665
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:3090
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:39
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:286
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:534
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4456
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2013:6334
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8890