Hoge Raad, 30-09-2014 / 13/04447


ECLIECLI:NL:HR:2014:2849
Datum30-09-2014
InhoudsindicatieProfijtontneming. Overschrijding redelijke termijn. Het Hof heeft volstaan met constatering van de overschrijding van de redelijke termijn a.b.i. art. 6 EVRM. Op de gronden die zijn vermeld in ECLI:NL:HR:2008:BD2578 en waarnaar is verwezen in ECLI:NL:HR:2014:296 is het daartegen gerichte middel terecht voorgesteld. HR doet de zaak zelf af en vermindert de opgelegde betalingsverplichting met het in beginsel bij ontnemingszaken geldende maximum van 5.000.
TijdschriftartikelHoge Raad 30-09-2014
NJB 2014/1859
Schending redelijke termijn in ontnemingsprocedure: in casu kan niet worden volstaan met het oordeel dat de enkele constatering van die overschrijding het passende rechtsgevolg is voor die overschrijding; Hoge Raad vermindert het te betalen bedrag.
TijdschriftartikelHoge Raad 30-09-2014
RvdW 2014/1146
Profijtontneming. Overschrijding redelijke termijn en vermindering betalingsverplichting.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:296 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1694
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2053
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:187
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:254
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:253
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1694