Hoge Raad, 30-09-2014 / 13/04599


ECLIECLI:NL:HR:2014:2850
Datum30-09-2014
InhoudsindicatieProfijtontneming. Overschrijding redelijke termijn. Het Hof heeft volstaan met constatering van de overschrijding van de redelijke termijn a.b.i. art. 6 EVRM. Op de gronden die zijn vermeld in ECLI:NL:HR:2008:BD2578 en waarnaar is verwezen in ECLI:NL:HR2014:296 is het daartegen gerichte middel terecht voorgesteld. Gelet op het bepaalde in ECLI:NL:HR:2008:BD2578, rov 3.9 (onder a) leidt dit evenwel niet tot cassatie; tegenspraak in h.b. en het p-v houdt niet in dat door of namens betrokkene hierover is geklaagd.
TijdschriftartikelHoge Raad 30-09-2014
NJB 2014/1860
Schending redelijke termijn in ontnemingsprocedure: in casu kan niet worden volstaan met het oordeel dat de enkele constatering van die overschrijding het passende rechtsgevolg is voor die overschrijding; de gegrondheid van het middel leidt echter niet tot cassatie nu de bestreden uitspraak op tegenspraak is gewezen maar in hoger beroep niet door of namens de betrokkene is geklaagd over de overschrijding van de redelijke termijn als gevolg van het tijdsverloop vr die terechtzitting.
TijdschriftartikelHoge Raad 30-09-2014
RvdW 2014/1147
Profijtontneming. Overschrijding redelijke termijn en vermindering betalingsverplichting.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:296 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1695
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:998
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1161
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:187
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1695