Hoge Raad, 30-09-2014 / 13/04755


ECLIECLI:NL:HR:2014:2851
Meer over deze zaak:
Datum30-09-2014
InhoudsindicatieProfijtontneming. Overschrijding redelijke termijn. Het Hof heeft volstaan met constatering van de overschrijding van de redelijke termijn a.b.i. art. 6 EVRM. Op de gronden die zijn vermeld in ECLI:NL:HR:2008:BD2578 en waarnaar is verwezen in ECLI:NL:HR2014:296 is het daartegen gerichte middel terecht voorgesteld. HR doet de zaak zelf af en vermindert de opgelegde betalingsverplichting met het in beginsel bij ontnemingszaken geldende maximum van 5.000.
TijdschriftartikelHoge Raad 30-09-2014
RvdW 2014/1148
Profijtontneming. Overschrijding redelijke termijn en vermindering betalingsverplichting.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:296 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1697
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:187
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1697