Hoge Raad, 11-02-2014 / 13/01554


ECLIECLI:NL:HR:2014:286
Meer over deze zaak:
Datum11-02-2014
InhoudsindicatieBeroep op niet-ontvankelijkheid OM wegens schending gelijkheidsbeginsel (niet alle op zee aangehouden piraten zijn vervolgd). HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit HR 16 april 1996, NJ 1996/527. Het Hof heeft het verweer verworpen op gronden welke die verwerping kunnen dragen, nog daargelaten dat het ten onrechte niet vervolgen van derden wier gedragingen evenzeer als die van verdachte het voorwerp van strafvervolging dienen te zijn, niet zonder meer leidt tot niet-ontvankelijkheid van de OvJ in de strafvervolging tegen verdachte. Het Hof heeft niet blijk gegeven in enig opzicht van een onjuiste rechtsopvatting te zijn uitgegaan of een onjuiste maatstaf te hebben aangelegd.
TijdschriftartikelHoge Raad 11-02-2014 (met noot)
Redactie
NJ 2014/137
Beroep op schending van het gelijkheidsbeginsel op toereikende gronden verworpen.
TijdschriftartikelHoge Raad 11-02-2014
NJB 2014/487
Schending gelijkheidsbeginsel door vervolging verdachte terwijl andere verdachten zijn heengezonden? In casu geen grond voor niet-ontvankelijkheid in vervolging. Het ten onrechte niet vervolgen van derden wier gedragingen evenzeer als die van de verdachte het voorwerp van strafvervolging dienen te zijn, kan niet zonder meer leiden tot niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie in de strafvervolging tegen de verdachte.
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2002:AE4747 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2494
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6938
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:290 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4557
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:736
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:260
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:452
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:288
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1220
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1213
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1339
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1338
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:262
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:261
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:259
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:257
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2016:4
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:279
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:278
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:277
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:276
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2065
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2494
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6938
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:1771
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1215
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:590
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:9301
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:9293
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:9290
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:6624
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:6347
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:6345
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:6343
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:6342
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2018:6341
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4559
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4558
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4555
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2018:3941
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2017:8802
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2017:222
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2016:171
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:3395
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:6911
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:15299