Hoge Raad, 17-10-2014 / 13/06130


ECLIECLI:NL:HR:2014:2981
Datum17-10-2014
InhoudsindicatieArt. 6 EVRM. Art. 8:73 Awb. Redelijke termijn. ImmateriŽle schadevergoeding bij voortzetting procedure door erfgenamen.
Recht.nl artikelSchadevergoeding erfopvolgers wegens lange fiscale procedure (22-10-2014)
In het stelsel van schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn ontbreekt het persoonlijke karakter, aldus de Hoge Raad. Ook erfgenamen die een procedure hebben voortgezet, kunnen daarom aanspraak maken op een immateriŽle schadevergoeding.
> Schadevergoeding erfopvolgers wegens lange procedure (Taxence.nl)
> Schadevergoeding wegens termijnoverschrijding toegekend aan erfgenamen (Scherpinfamilierecht.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 17-10-2014 (met noot)
M.H.W.N. Lammers
NTFR 2014/2583
ImmateriŽle schadevergoeding voor erfopvolgers.
TijdschriftartikelHoge Raad 17-10-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/57.5
ImmateriŽle schadevergoeding voor erfgenamen die na overlijden erflaatster procedure voortzetten
TijdschriftartikelHoge Raad 17-10-2014
NJB 2014/2077
ImmateriŽle schadevergoeding (wegens overschrijding redelijke termijn) ook mogelijk bij voortzetting procedure door erfgenamen (anders: het hof). Beperking van art. 6:106 lid 2 laatste volzin, BW niet van toepassing, omdat het (hoogst)persoonlijke karakter in het stelsel van schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn ontbreekt. Bij de bepaling of de redelijke termijn is overschreden geldt het gebruikelijke aanvangsmoment.
TijdschriftartikelHoge Raad 17-10-2014
USZ 2014/415
Redelijke termijn, ImmateriŽle schadevergoeding bij voortzetting procedure door erfgenamen.
TijdschriftartikelHoge Raad 17-10-2014 (met noot)
E. Thomas
FED 2014/107
Duur procedure bij de erflater kan aan de erfgenamen worden toegerekend
TijdschriftartikelHoge Raad 17-10-2014 (met noot)
S. Bosma
BNB 2015/39
Redelijke termijn. ImmateriŽleschadevergoeding bij voortzetting procedure door erfgenamen
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:540 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1461 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1361 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1295 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2059
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1035
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:81
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:1412
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:20
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:1410
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2563
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:1848