Hoge Raad, 02-12-2014 / 13/05280


ECLIECLI:NL:HR:2014:3475
Datum02-12-2014
InhoudsindicatieOverschrijding redelijke termijn. De benodigde voortvarendheid bij betekening verstekmededeling, art. 366 Sv. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2008:BD2578, NJ 2008/358, rov. 3.19. Het middel is gegrond nu niet blijkt dat binnen een jaar na de uitspraak van het Hof op de wijze a.b.i. genoemd arrest een verstekmededeling is betekend. Dit moet leiden tot vermindering van de aan de verdachte opgelegde gevangenisstraf.
TijdschriftartikelHoge Raad 02-12-2014
NJB 2014/2281
Overschrijding redelijke termijn ingeval krachtens art. 366 Sv een verstekmededeling dient te worden betekend: daarvan kan sprake zijn indien het Openbaar Ministerie bij die betekening niet de nodige voortvarendheid heeft betracht. Hoge Raad zet uiteen bij welke vormen van betekening van de verstekmededeling binnen een jaar in elk geval geen sprake is van zodanige vertraging.
TijdschriftartikelHoge Raad 02-12-2014
RvdW 2015/58
Overschrijding redelijke termijn bij betekening verstekmededeling.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2212
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:448
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2212
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:1182