Hoge Raad, 21-03-2014 / 13/00478


ECLIECLI:NL:HR:2014:636
Datum21-03-2014
InhoudsindicatieKB-Lux. Art. 8:73 Awb. Schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn. Eigen schuld? Buiten beschouwing te laten termijn die gemoeid is geweest met het afwachten van een prejudiciŽle beslissing van het Hof van Justitie. Nieuwe eis schriftelijke kennisgeving m.i.v. 1 april 2014.
Recht.nl artikelNieuwe eis schriftelijke kennisgeving aanhouding (fiscale) zaak (25-03-2014)
Bij de vraag of de redelijke termijn is overschreden, moet de tijd die gemoeid gaat met het afwachten van een prejudiciŽle beslissing van het Hof van Justitie buiten beschouwing blijven. Per april 2014 eist de Hoge Raad wel dat de rechter partijen schriftelijk heeft bevestigd de zaak aan te houden in afwachting van beantwoording van de prejudiciŽle vragen.
> Nieuwe eis schriftelijke kennisgeving aanhouding zaak (Taxence.nl)
TijdschriftartikelHoge Raad 21-03-2014 (met noot)
P.G.M. Jansen
NTFR 2014/1049
ImmateriŽle schadevergoeding: Hoge Raad sluit zich aan bij beslissing grote kamer Raad van State.
TijdschriftartikelHoge Raad 21-03-2014
NJB 2014/747
ImmateriŽleschadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn. Rechtseenheid. Rechterlijk overgangsrecht. De mate waarin onrechtmatige gedragingen van de belastingplichtige ten grondslag liggen aan het geschil, is niet van belang bij beoordeling of er grond is voor toekenning van een immateriŽleschadevergoeding. Indirect mogelijk wel via de factor complexiteit van de zaak. Hoge Raad maakt een rechtsoverweging van de zogenoemde grote kamer tot de zijne. Voor buiten beschouwing laten van de termijn die gemoeid is geweest met het afwachten van een prejudiciŽle beslissing van het Hof van Justitie, wordt als eis een schriftelijke kennisgeving gesteld. Deze (nieuwe) eis geldt eerst voor gevallen waarin de behandeling wordt aangehouden in afwachting van de beantwoording van prejudiciŽle vragen die zijn gesteld na 1 april 2014.
TijdschriftartikelHoge Raad 21-03-2014 (met noot)
Redactie
JB 2014/100
Redelijke termijn, Buiten beschouwing laten termijn die gemoeid is geweest met het afwachten van een prejudiciŽle beslissing, Aansluiten bij uitspraak Grote Kamer Afdeling Bestuursrechtspraak, Aanvang en einde buiten beschouwing te laten termijn, Rechterlijk overgangsrecht.
TijdschriftartikelHoge Raad 21-03-2014 (met noot)
C.L.G.F.H. Albers
JIN 2014/141
Redelijke termijn, Afwachten prejudiciŽle beslissing, Buiten beschouwing laten termijn, Aansluiten bij uitspraak Grote Kamer Afdeling Bestuursrechtspraak, Aanvang en einde buiten beschouwing te laten termijn, Rechterlijk overgangsrecht
TijdschriftartikelHoge Raad 21-03-2014 (met noot)
J.A.R. van Eijsden
BNB 2015/34
KB-Lux. Redelijke termijn. Termijn gemoeid met prejudiciŽle beslissing. Schriftelijke kennisgeving van afwachten uitkomst andere procedure. Schadevergoeding en eigen schuld
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:188 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ8465 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:6785 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4002 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3318 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3211 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5847
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5846
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:4128
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:3697
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1035
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:5858
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:99
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2635
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:6182
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3530
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:3520
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:4791
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:1635
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:3766
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:5412
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:2284
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:2563
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:5414
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2014:2581