Hoge Raad, 28-03-2014 / 12/04512


ECLIECLI:NL:HR:2014:700
Datum28-03-2014
InhoudsindicatieKB-Lux. Art. 8:73 Awb. Schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn. Het Hof had de Minister van Veiligheid en Justitie in de gelegenheid moeten stellen als partij aan het geding deel te nemen. In hoofdzaak op hetzelfde onderwerp betrekking hebbende zaken. Beroep in cassatie tegen hersteluitspraak Hof niet-ontvankelijk.
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/16.10
Hof laat aantal steken vallen bij beslissing over immateriŽle schadevergoeding
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014 (met noot)
A.A. Feenstra
NTFR 2014/1093
Hoge Raad herhaalt regels inzake overschrijding redelijke termijn en immateriŽle schadevergoeding.
TijdschriftartikelHoge Raad 28-03-2014 (met noot)
E.B. Pechler
BNB 2014/118
KB-Lux. ImmateriŽleschadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn. In hoofdzaak op hetzelfde onderwerp betrekking hebbende zaken. Beroep in cassatie tegen hersteluitspraak Hof niet-ontvankelijk
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:540 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW1478 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA2313 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1449 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ1733 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ1733 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:5069 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2262
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1946
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:1932
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:2954
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:8968
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:1228
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:1032
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:6869
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:6866