Hoge Raad, 25-03-2014 / 12/05764


ECLIECLI:NL:HR:2014:716
Datum25-03-2014
InhoudsindicatieWitwassen, art. 420bis Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:2001. Deze regels zien uitsluitend op gevallen waarin slechts het verwerven en/of voorhanden hebben van voorwerpen verkregen uit eigen misdrijf is bewezenverklaard. Zij hebben in beginsel geen betrekking op het "overdragen" en het "gebruik maken" van zulke voorwerpen, en evenmin op het begrip "omzetten". In het vorenstaande wordt gesproken over in beginsel, omdat niet valt uit te sluiten dat anders moet worden geoordeeld in het bijzondere geval dat zulk "overdragen", "gebruik maken" of "omzetten" van door eigen misdrijf verkregen voorwerpen plaatsvindt onder omstandigheden die niet wezenlijk verschillen van gevallen waarin een verdachte die een bepaald misdrijf heeft begaan en die daarmee de door dat misdrijf verkregen voorwerpen verwerft of voorhanden heeft, zich automatisch ook schuldig zou maken aan het witwassen van die voorwerpen. Voorkomen moet immers worden dat de regels uit ECLI:NL:HR:2013:2001 worden omzeild enkel door het tenlasteleggen en/of bewezenverklaren van een andere delictsgedraging dan "verwerven" of "voorhanden hebben". In zo een bijzonder geval geldt eveneens dat, wil het handelen kunnen worden aangemerkt als "witwassen", sprake dient te zijn van een gedraging die een op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van die voorwerpen gericht karakter heeft. Het middel dat uitgaat van een andere opvatting faalt, terwijl het Hof kennelijk niet onbegrijpelijk heeft geoordeeld dat zich hier niet een uitzonderingsgeval voordoet.
TijdschriftartikelHoge Raad 25-03-2014
NBSTRAF 2014/142
Witwassen, Overdragen, Gebruik maken, Omzetten, Eigen misdrijf.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:2001 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2592
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2842 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2913 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2293 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2344 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1476 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:162
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:978
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:516
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:221
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1334
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1301
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:625
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:605
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:347
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:2918
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1471
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:793
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2608
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1487
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:685
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:5582
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:5580
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2778
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2777
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2776
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2552
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1842
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1841
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1839
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2592
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:965
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2015:2463
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:5584
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:5420
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:6264