Hoge Raad, 04-04-2014 / 13/00522


ECLIECLI:NL:HR:2014:816
Datum04-04-2014
InhoudsindicatieOctrooirecht. Vaststelling beschermingsomvang octrooi, maatstaf. Uitlegprotocol EOV. Letterlijke bewoordingen, uitvindingsgedachte, beschrijvingen, tekeningen, art. 69 lid 1 EOV. Prioriteitsdatum is peildatum voor beschermingsomvang bij inbreuk; betekenis verleningsdossier. Kennis gemiddelde vakman ten tijde van de inbreukdatum. Equivalente elementen. Kostenveroordeling, art. 1019h Rv.
TijdschriftartikelHoge Raad 04-04-2014
NJB 2014/812
Octrooiïnbreuk. Maakt Abbott inbreuk op een octrooi van Medinol betreffende een stent? HR: 1. Beschermingsomvang. Uitleg. De beschermingsomvang van het Europees octrooi wordt niet uitsluitend bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies. Evenmin mogen de beschrijving en de tekeningen alleen maar dienen om eventuele onduidelijkheden in de conclusies op te heffen. 2. Kennis van de gemiddelde vakman. Peildatum. In het kader van de vraag of een voortbrengsel of werkwijze onder de beschermingsomvang van een octrooi valt, kan mede betekenis worden gehecht aan de kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van de beweerde inbreuk.
TijdschriftartikelHoge Raad 04-04-2014
RvdW 2014/550
Octrooi-inbreuk. Beschermingsomvang Europees octrooi; maatstaf; art. 69 lid 1 Europees Octrooi-Verdrag (EOV); art. 1 Uitlegprotocol bij art. 69 EOV; stand van de techniek; peildatum beschermingsomvang.
TijdschriftartikelHoge Raad 04-04-2014 (Medinoll/Abbott) (met noot)
D.F. de Lange
BIE 2014/39
Octrooiconclusies moeten worden uitgelegd volgens art. 69 EOV en het Protocol. In overeenstemming met de uitlegregel van het Protocol heeft de Hoge Raad de in zijn eerdere uitspraken gebezigde formuleringen, "hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is", onderscheidenlijk "de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte" bestempeld als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de "uitersten" in de woorden van het Protocol).
TijdschriftartikelHoge Raad 04-04-2014 (met noot)
Ch. Gielen
NJ 2015/11
Octrooi-inbreuk. Beschermingsomvang Europees octrooi; maatstaf; art. 69 lid 1 Europees Octrooi-Verdrag (EOV); art. 1 Uitlegprotocol bij art. 69 EOV; stand van de techniek; peildatum beschermingsomvang.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA3522 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV3680 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:12
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2200 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1282 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:339 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:9417 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2017:3951 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1736 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:854
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:12046
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:12045
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:488
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:8507
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:510
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:1977
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1105
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:10120
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:8197
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:12
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:1486
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1106
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:8247
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:6376
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:14383