Hoge Raad, 18-04-2014 / 13/04796


ECLIECLI:NL:HR:2014:930
Meer over deze zaak:
Datum18-04-2014
InhoudsindicatieArt. 5 AWR. Art. 11, lid 3, AWR. Art. 3:41 Awb. Aanslag binnen driejaarstermijn vastgesteld in geautomatiseerd systeem Belastingdienst, maar bewijs van verzending ontbreekt. Herijking van criteria voor inachtneming van de aanslagtermijn. Aanslag vernietigd.
Recht.nl artikelHoge Raad treedt strenger op tegen late aanslag (23-04-2014)
De Hoge Raad bestempelt een aanslag niet langer als tijdig als de belastingplichtige binnen de aanslagtermijn hoort dat het aanslagbiljet is verstuurd, maar hij het biljet pas na de termijn ontvangt.
> Hoge Raad treedt strenger op tegen late aanslag (Taxence.nl)
> Hoge Raad stelt strengere eisen aan het tijdig opleggen van een belastingaanslag (Via Juridica)
TijdschriftartikelHoge Raad 18-04-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/20.4
De Hoge Raad vernietigt de aanslag ib/pvv die binnen de driejaarstermijn is vastgesteld in het geautomatiseerde systeem van de Belastingdienst, maar waarvan het bewijs van verzending ontbreekt.
TijdschriftartikelHoge Raad 18-04-2014
NJB 2014/990
Herijking van criteria voor inachtneming van de aanslagtermijn. Omgaan. Afwijking letterlijke wettekst; uitleg naar – de uit de wetsgeschiedenis afgeleide – strekking. Rechtseenheid. Algemene regel: een aanslag is niet vastgesteld binnen de aanslagtermijn, indien het aanslagbiljet weliswaar vóór het verstrijken van die termijn is gedagtekend, maar de aanslag niet binnen die termijn op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. Terugkomen op BNB 1990/177: niet langer wordt aanvaard de uitzondering voor het geval de belastingplichtige binnen de aanslagtermijn op de hoogte was van de verzending van het aanslagbiljet. Interne rechtseenheid: resultaat is dat in het kader van de aanslagtermijn dezelfde maatstaven met betrekking tot de bekendmaking van de aanslag gelden als in het kader van de bezwaartermijn. Gevolgen vernietiging aanslag.
TijdschriftartikelHoge Raad 18-04-2014 (met noot)
R.W.J. Kerckhoffs
NTFR 2014/1403
Hoge Raad herijkt regels met betrekking tot aanslagtermijnen.
TijdschriftartikelHoge Raad 18-04-2014 (met noot)
W.A.P. van Roij
FED 2014/63
Nieuwe koers van de Hoge Raad: aanslagen die niet binnen de aanslagtermijn op de voorgeschreven wijze zijn bekendgemaakt, moeten worden vernietigd
TijdschriftartikelHoge Raad 18-04-2014 (met noot)
S.C.W. Douma
BNB 2014/182
Aanslagbiljet binnen driejaarstermijn opgemaakt, maar bewijs van tijdige bekendmaking aanslag ontbreekt. Herijking criteria voor inachtneming van de aanslagtermijn
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA5141 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW0194 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:3907
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:9807 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:555 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:4002 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:10020 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:4084 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:766 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2728 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8288 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1036
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4573
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:4370
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:65
Gerelateerd ECLI:NL:OGHACMB:2019:223
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:355
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4027
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1429
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4529
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:3766
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:5159
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:648
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:3615
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:2236
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5227
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:5121
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:3907
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAC:2020:3
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3248
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5040
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:1776
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:11647
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:3581
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:6751
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:5940
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:4565
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:5126
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:1295
Gerelateerd ECLI:NL:OGEAM:2016:81
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2015:105
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:5634
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:6940
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:8742
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:778
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:2659