Hoge Raad, 25-04-2014 / 08/00864


ECLIECLI:NL:HR:2014:980
Meer over deze zaak:
Datum25-04-2014
InhoudsindicatieOmzetbelasting; art. 3, lid 1, letter h, en art. 11, lid 1, letter b, Wet OB; art. 13, aanhef en letter b, van de Zesde richtlijn; besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 19 december 1995, nr. VB95/4058 (Mededeling 40). Integratieheffing; is het ter beschikking stellen van ruimten in combinatie met het verrichten van andere handelingen verhuur van onroerende zaken of een dienst met eigen aard? Maakt Mededeling 40 ten aanzien van met kerkgenootschappen verbonden ondernemers inbreuk op het gelijkheidsbeginsel?
TijdschriftartikelHoge Raad 25-04-2014 (met noot)
R.A. Wolf
NTFR 2014/1353
Hofoordeel dat door aan kerkgenootschap verbonden stichting ter beschikking gestelde ruimten verhuur vormt is niet cassatieproof.
TijdschriftartikelHoge Raad 25-04-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/24.18
Verhuur kan door aanvullend dienstbetoon een belaste dienst zijn
TijdschriftartikelHoge Raad 25-04-2014 (met noot)
B.G. van Zadelhoff
BNB 2014/
Integratieheffing. Verhuur onroerende zaken. Ter beschikking stellen ruimten in combinatie met het verrichten van andere handelingen. Beroep op ‘Mededeling 40’
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY4604 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY3891 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU8847 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1440 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1438 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1489 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BI5089 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV8180
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2008:BC6785
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BI5089 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:15970
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2008:BC6785
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:5721
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:1478
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:4216
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:8665